Tuesday

هجوبات در قرآن

چرندیات قرآنی

بصورت نوشتاری

.

از چندسال پیش که مجموعه گفتارهای آقای فاضلی در مورد سوره های قرآن را منتشر کردم همواره بچه های داخل ایران از من میخواستند تا آنها را بصورت نوشته در بیاورم تا حجم کمتری پیدا کند و راحتتر دانلود شود . به تازگی یک سری فایل نوشتاری از طریق مدیر سایت خبری ایران آزاد بدستم رسید که امیدوارم برای آندسته از افرادی که تاکنون نتوانسته اند فایلهای صوتی را دانلود کنند تا حدودی راضی کننده باشد


آیه های ضد زن در قرآن


آیات طرفدار برده داری در قرآن


آیات جنایی در قرآن


آیات بی عدالتی و فساد الهی در قرآن

فایلهای صوتی رضا فاضلی در مورد مزخرفات قرآن

نظرات شما