Thursday

بهشت مضحک

بهشت

لذتبخش یا تهوع آور؟!ما بدلیل وجود اسلام ،از بچگی درمعرض انواع دروغها و خرافات قرارمیگیریم که نمونه ای از آنها را با کلیک کردن روی این فایل میتوانید بشنوید و هم بخندید و هم احتمالا ناراحت شوید...
اما یکی از بزرگترین دروغهایی که اسلام و کتاب سراسر دروغ قرآن به ما گفته است مسئله "بهشت" است.
.
همانطور که میدانید محمدبن عبدالله پس از شکست 13 ساله ای که در گسترش اسلام داشت تصمیم به تغییر روش گرفت و اسلام را با کاروان زنی و غارت و کشتار گسترش داد. بااین روش پیروان او ناگهان از صدنفر به هزاران نفر افزایش یافتند و رمز این موفقیت علاوه بر لذت غنیمت گیریها ، مسئله بهشت بود که محمد با زیرکی ایده آن را از تورات گرفت وبا چرندیات آخوندهای زرتشتی به آن شاخ و برگ داد.
آنچه اکنون ما بعنوان بهشت میشناسیم اختراع مغز بیمار رسول الله است که در واقع یک ترکیب مسخره از بهشت دین یهود و دین زرتشتی بود و امروز باشنیدن این فایلها شما پی به عمق حماقت موجود در این توصیفات خواهید برد...


مستقیما به سراغ قرآن میرویم تا ببینیم در این بهشت چه خبراست


ببینید چه توصیف ضعیف و تحقیرآمیزی از بهشت بیان میشود و درمقایسه با نقاط خوش آب و هوای کره زمین چقدر این توصیفات مسخره و ابلهانه و پیش پاافتاده است.


.این مزخرفات درهمان سوره ای است که عبارت "فبای آلاء ربکماتکذبان" مرتب تکرار میشود و شما درمجالس مذهبی مرتب آنرا میخوانید ... گوش کنید ببینید چه هجویاتی را نادانسته میخوانده اید

مثلا گفته میشود بهشت را نزدیک میاوریم!!! احتمالا با چهارتاچرخ که زیرش هست خدا آنرا هل میدهد و نزدیک میاورد!!!! یا مثلا میگوید هرکه از خدا بیشتر بترسد برایش دوبهشت!!! فراهم میشود.
یا مثلا گفته از هرمیوه ای دونوع دربهشت هست!! درحالیکه در امریکا بسیاری از میوه ها مثل سیب و گلابی بیست تا سی نوع دارند! یعنی بهشت از امریکا خیلی عقب مانده تر است...
.
.
.
واقعا اولین بار که این توصیفات را از بهشت شنیدید چه سوالاتی در ذهنتان نشست؟ در فایل زیر سوالات زیادی مطرح شده که احتمالا به ذهن همه شما کم و بیش رسیده است ولی جرات بیانش را نداشته اید. اما وقتش رسیده که این سوالات را دوباره از اسلامیون بپرسیم:

(سوالاتی بسیار شنیدنی و قابل تامل)


مسلمانان عزیز
فایل بالا را بشنوید و اگر میتوانید به سوالات مطرح شده در آن جواب دهید
----------------------------------------------------------
.
.
.
.
حالا کمی فکرکنید ببینید آیا اگر پیامبری الان میامد بهشت راچگونه توصیف میکرد؟؟ فایل زیررابشنوید تا بهشت مدل قرن بیست و یکم را ببینید
در این فایل خواهید شنید که چطور بهشت طبق تکنولوژی جدید تغییر کرده است.


.
.
.

درسوره طه خدا دربهشت شروع به حرف زدن با حضرت آدم میکند. سپس ماجرای خوردن میوه درخت ممنوعه بیان میشود که چگونه باعث میشود آدم و حوا آلت جنسی همدیگرراببینند!!! و بعد هم الله که خودش عرضه نداشته جلوی فریبکاریهای شیطان را بگیرد آدم وزنش را از بهشت با اردنگی بیرون میندازد و ماها هم درواقع الان داریم انتقام همان لحظه ای را میدهیم که چشم آدم و حوا به آلات یکدیگر روشن شد!!!!
.
خب به ما چه؟ ما چراباید تاوان آلت های آنها را بعداز هزاران سال بدهیم؟!!!

خوب دقت کنید ببینید چه حرفهای احمقانه ای از قول خدا در قرآن بیان میشود !! این فایل را حتما بشنوید تا ببینید در بهشت چه اتفاقاتی افتاد که خدای مهربان!!! تصمیم گرفت پدر همه ما بندگانش را دربیاورد!!!به محتویات بهشت دقت کنید ببینید آیا زندگی در بهشت رقت آور و خسته کننده نیست؟ جالب است که از جواهرات در بهشت صحبت میشود ولی چون عربهای عقب مانده وحشی اصلا نقره را نمیشناختند حرفی از نقره در بهشت نمیشنویم!
.
.


.
.
.
.
.
.
.

دوستان عزیزم بگذارید درپایان یک جمع بندی کنم:
نه محمد به بهشت اعتقادی داشته نه ائمه و نه همین آخوندهای جانشینشان ...
ولی میدانید چرا هنوز که هنوزاست آخوندها از این بهشت ساخته دست محمد دست نمیکشند؟
چون...اگر بهشت را از آخوند بگیریم نابود خواهدشد... دکانش تخته خواهدشد... همانگونه که اگر از حرفهای پیامبر اسلام بهشت را حذف میکردند دیگر هیچکس دوروبر وی باقی نمیماند...

.
.
این هم یک حسن ختام بسیار بسیار شنیدنی و خنده دار در مورد وجود اسلامیون زشت در بهشت!!
.
.
.
.
.
.
دو داستان از بهشت
.


در اینجا برای عزیزانی که میخواهند بدانند در بهشت چه اتفاقاتی دارد میفتد دو کتاب بسیار خواندنی معرفی میکنم
.
کتاب اول "سفر به آخرت" نوشته شایگان عزیزم میباشد که ماجرای یک حزب اللهی است که به آخرت سفر میکند تا با خمینی دجال مصاحبه کند و در آنجا با کمال حیرت متوجه میشود که...
.
کتاب دوم "خیام و آن دروغ دلاویز" نام دارد که نوشته استاد معین زاده است و داستان مومنی است که در اثر مرگ ناگهانی به بهشت میرود و با حقایقی فجیع! و باورنکردنی روبرو میشود...
.
.

.