Saturday

بوسه کوسهبوسه کوسهتنها کوسه دزد جهان علاوه بر مجله "فوربس" که او را جزء سی میلیاردر دنیا معرفی کرد بتازگی در مجلات سکسـی نیز برای بوسه های معروف از آن لبان مکیدنـی اش!!! مطرح گشته و پرتره زیبای فوق با نـام "بوسه کوسه" یا "Kiss of Kooseh" از مشهورترین تصاویر سکسی در جهان است .

Wednesday

شنیدنیهایی از دین

شنیدنی ها
نظرات شما

روح الله خمینی دامت افتضاحته


امام خمینی.

اینهم سخنان روح الله گـــُــجَستــَـک که براستی نشاندهنده نادانی و رذالتش بود و آقای فاضلی با لهجه مسخره خود خمینی این سخنان را بسیار جالب بیان میکند:


سخنان روح الله خبيث در ابتدای برتخت نشستن 1 2 3

.


.نظرات شما