Friday

منشا تولید عاشورای حسینی!

ناشنیده ها در مورد مراسم شرم آور محرم


.
(حتمابشنوید و روی آن فکر کنید)
هیچ میدانید مراسم عاشورا را آخوندهای لبنانی به ایران آوردند؟
برای آنکه مراسم وحشیانه عاشورا و این دکان آخوندها را ریشه یابی کنیم بهتر دیدم ابتدا برای دوستانی که میخواهند تاریخچه این عزاداری خجالت آور را بدانند فایلی را قراردهم که پس از شنیدن آن متوجه خواهید شد چرا شاه اسماعیل صفوی را مورخین با روح الله خمینی مقایسه میکنند:


. (به شباهتهای شاه اسماعیل صفوی و روح الله خمینی دجال خوب دقت کنید)شاه اسماعیل جهت تثبیت قدرت مذهبی خود در جامعه تصمیم گرفت با وارد کردن آخوندهای جبل عامل لبنان به ایران شیعه را رواج دهد و بتواند باقیمانده دشمنانش را به بهانه مخالفت با دینش سرکوب کند.

.


.


.
.


.

Saturday

الله : مهربان یا سادیست ؟


خدا و سرگرمی هایش


یکی از غیر منطقی ترین حرفهای افراد مذهبی این است که وقتی فاجعه ای رخ میدهد میگویند " خدا دارد ما را آزمایش میکند!" هیچوقت به بی پایگی این حرف فکرکرده اید؟ هیچ فکرکرده اید چقدر این حرف عقل و قدرت خدارازیر سوال میبرد؟ خود را جای خدا بگذارید و ببینید اگر در آن قدرت و عظمت بودید این اعمال حقیرانه ای را که در قرآن و احادیث بیان شده انجام میدادید؟
چقدر این خدا باید سادیسم داشته باشد که مثلا بچه ای به شما بدهد و بعد آنرا بکشد !!! اسلامیون در این وضع حرف عجیب دیگری هم میزنند و آن اینست: " خدا خودش داد خودش هم گرفت! " آخر مگر این الله مرض دارد؟ سادیسم دارد که یک عده را بیافریند و عذاب دهد؟ آزمایشگاه راه انداخته که کسانی را که خودش! خلق کرده آزمایش کند؟ یعنی انقدر اطلاع ندارد که چه خلق کرده؟!!! کمی فکر کنیم...
به قایل صوتی زیر گوش کنید
:یکی از الطاف اخیر الهی این است که آمار خودکشی جوانان در ایران رتبه اول را دردنیا به دست آورده است. آخرین مورد علنی آن هم چندروز پیش رخ داد و آرزو دختری 24 ساله در اوج جوانی لطف خدا شامل حالش شد و از بالای پل حافظ خودرا به پایین انداخت و کشته شد. سوال من از مسلمین و متدینین عزیز این است که خدا کجاست؟ نکند اینها هم همه "حکمتی" دارد؟ بله حتما دارد! خدا ارحم الراحمین است!!!!

مسلمین عزیز بچسبید اسلامتان را که یکوقت در نره!!!

بروید برای حسین عزاداری کنید بابا آرزو کیلویی چنده؟ این مردم هزارتا هزارتا دارند از گرسنگی و افسردگی و بدبختی و بیچارگی حاصل از اسلام ناب محمدی میمیرند مهم نیست! مهم امام حسینه که لب تشنه مرد!


و اینهم نامه معروف یک پسر ده ساله به الله ... ببینید چقدر قشنگ نوشته است...

.

Friday

مونا نژاد !

مونا نژاد !
با پیدایش دکتر احمدی نژاد ، لئوناردوداوینچی که از خوردن شیرو عسل و جماع با حوریها و لواط با غلمانها حوصله اش حسابی سررفته بود ناگهان با دیدن چهره دکتر اعلام کرد که برای تابلوی معروفش یعنی لبخند ژکوند یا همان مونالیزا چهره واقعی دلخواهش رایافته و بیدرنگ از " دی اچ ئـیل " یکی از فرشتگان مقرب خداوند ( که کار حمل و نقل اجناس را بین این دنیا و آن دنیا انجام میدهد و کفار امریکایی نام شرکت پستی DHLرابا الهام گرفتن از نام او برگزیده اند) در خواست کرد که تابلوی تصحیح شده مونالیزا را به این دنیا بفرستد .
تصویرزیر این اثر جاودانه را نشان میدهد که نام آن به افتخار دکتر احمدی نژاد از سوی داوینچی به " مونا نژاد " تغییریافته است


البته این لبخند ژکوند مختص دکتر نیست! ظاهرا تمام مسئولین اسلامی چنین استعدادی را دارند که بخصوص وقتی درمورد عملکردشان سوال میشود لبخند ژکوند تحویل بدهند بخصوص وزیر مسکن !!!

لبخند ژکوند وزیر مسکن در جواب به اعتراضات – رضا فاضلی

.

Tuesday

بازهم مسائل جنسی !!!

بازهم مسائل جنسی !!!

.

این فایلها را گوش کنید و ببینید اسلام با مغز ایرانیها چه کرده است...
.

.
.

.

.


نظرات شما