Thursday

از دقیقه 1:30 به بعد را نگاه کنید

Wednesday

روزه بگیرید تا به بهشت بروید

بهشت


لذتبخش یا تهوع آور؟!

ما بدلیل وجود اسلام ،از بچگی درمعرض انواع دروغها و خرافات قرارمیگیریم که نمونه ای از آنها را با کلیک کردن روی این فایل میتوانید بشنوید و هم بخندید و هم احتمالا ناراحت شوید...
اما یکی از بزرگترین دروغهایی که اسلام و کتاب سراسر دروغ قرآن به ما گفته است مسئله "بهشت" است.


همانطور که میدانید محمدبن عبدالله پس از شکست 13 ساله ای که در گسترش اسلام داشت تصمیم به تغییر روش گرفت و اسلام را با کاروان زنی و غارت و کشتار گسترش داد. بااین روش پیروان او ناگهان از صدنفر به هزاران نفر افزایش یافتند و رمز این موفقیت علاوه بر لذت غنیمت گیریها ، مسئله بهشت بود که محمد با زیرکی ایده آن را از تورات گرفت وبا چرندیات آخوندهای زرتشتی به آن شاخ و برگ داد.
آنچه اکنون ما بعنوان بهشت میشناسیم اختراع مغز بیمار رسول الله است که در واقع یک ترکیب مسخره از بهشت دین یهود و دین زرتشتی بود و امروز باشنیدن این فایلها شما پی به عمق حماقت موجود در این توصیفات خواهید برد...

مستقیما به سراغ قرآن میرویم تا ببینیم در این بهشت چه خبراست

ببینید چه توصیف ضعیف و تحقیرآمیزی از بهشت بیان میشود و درمقایسه با نقاط خوش آب و هوای کره زمین چقدر این توصیفات مسخره و ابلهانه و پیش پاافتاده است..این مزخرفات درهمان سوره ای است که عبارت "فبای آلاء ربکماتکذبان" مرتب تکرار میشود و شما درمجالس مذهبی مرتب آنرا میخوانید ... گوش کنید ببینید چه هجویاتی را نادانسته میخوانده ایدمثلا گفته میشود بهشت را نزدیک میاوریم!!! احتمالا با چهارتاچرخ که زیرش هست خدا آنرا هل میدهد و نزدیک میاورد!!!! یا مثلا میگوید هرکه از خدا بیشتر بترسد برایش دوبهشت!!! فراهم میشود.
یا مثلا گفته از هرمیوه ای دونوع دربهشت هست!! درحالیکه در امریکا بسیاری از میوه ها مثل سیب و گلابی بیست تا سی نوع دارند! یعنی بهشت از امریکا خیلی عقب مانده تر است...واقعا اولین بار که این توصیفات را از بهشت شنیدید چه سوالاتی در ذهنتان نشست؟ در فایل زیر سوالات زیادی مطرح شده که احتمالا به ذهن همه شما کم و بیش رسیده است ولی جرات بیانش را نداشته اید. اما وقتش رسیده که این سوالات را دوباره از اسلامیون بپرسیم:

تولیدکنندگان شیر و عسل در بهشت و کتابخانه های بهشتی!!! – رضافاضلی(سوالاتی بسیار شنیدنی و قابل تامل)مسلمانان عزیز
فایل بالا را بشنوید و اگر میتوانید به سوالات مطرح شده در آن جواب دهید----------------------------------------------------------
حالا کمی فکرکنید ببینید آیا اگر پیامبری الان میامد بهشت راچگونه توصیف میکرد؟؟ فایل زیررابشنوید تا بهشت مدل قرن بیست و یکم را ببینید


در این فایل خواهید شنید که چطور بهشت طبق تکنولوژی جدید تغییر کرده است.

لوله کشی شیروشراب وعسل در بهشت مدرن و ساختار توالت و حمام بهشت!!!- رضا فاضلیدرسوره طه خدا دربهشت شروع به حرف زدن با حضرت آدم میکند. سپس ماجرای خوردن میوه درخت ممنوعه بیان میشود که چگونه باعث میشود آدم و حوا آلت جنسی همدیگرراببینند!!! و بعد هم الله که خودش عرضه نداشته جلوی فریبکاریهای شیطان را بگیرد آدم وزنش را از بهشت با اردنگی بیرون میندازد و ماها هم درواقع الان داریم انتقام همان لحظه ای را میدهیم که چشم آدم و حوا به آلات یکدیگر روشن شد!!!!
.
خب به ما چه؟ ما چراباید تاوان آلت های آنها را بعداز هزاران سال بدهیم؟!!!خوب دقت کنید ببینید چه حرفهای احمقانه ای از قول خدا در قرآن بیان میشود !! این فایل را حتما بشنوید تا ببینید در بهشت چه اتفاقاتی افتاد که خدای مهربان!!! تصمیم گرفت پدر همه ما بندگانش را دربیاورد!!!به محتویات بهشت دقت کنید ببینید آیا زندگی در بهشت رقت آور و خسته کننده نیست؟ جالب است که از جواهرات در بهشت صحبت میشود ولی چون عربهای عقب مانده وحشی اصلا نقره را نمیشناختند حرفی از نقره در بهشت نمیشنویم!


.

دوستان عزیزم بگذارید درپایان یک جمع بندی کنم:
نه محمد به بهشت اعتقادی داشته نه ائمه و نه همین آخوندهای جانشینشان ...ولی میدانید چرا هنوز که هنوزاست آخوندها از این بهشت ساخته دست محمد دست نمیکشند؟


چون...اگر بهشت را از آخوند بگیریم نابود خواهدشد... دکانش تخته خواهدشد... همانگونه که اگر از حرفهای پیامبر اسلام بهشت را حذف میکردند دیگر هیچکس دوروبر وی باقی نمیماند...

نظرات شما

Saturday

سالروز مرگ خمینی بر همگان خجسته باد

دیو سیاه اسلامی... خمینی دجالتكميل پرونده جنايات و حماقتهای امام خمينی


ابتدا با هم مروری بر اصل و نسب اين بيمار روانی خواهيم داشت تا ببينيم اين ديو از چه خانواده بی ارزشی تنوره كشيد...
بیرون افتادن لنگ و پاچه دجال از کفن


و اما باز طبق خواسته دوستان جهت تفريح قدری از دُر فشانی امام را مياورم تا بشنويد و بخنديد:

دراين فايل فتواهای خمينی اين هيولای روانی مسلمان را در كتابش تحريرالوسيله خواهيدشنيد كه اين
جانور و همكيشانش چقدر پست و رذل و ديو صفت هستند و به چه چيزهايی فكرميكنند. ببينيد يك مسلمان با طرز تفكر اسلامی چقدر ميتواند به درجات اخلاقی پست و پايين و كثيفی برسد كه به ذهنش سكس با طفل شيرخوار و دختران زير 9 سال خطوركند!!! البته تعجبی ندارد وقتی پيامبرشان به دختر 9 ساله رحم نكرد ميخواهيد پيروانش به دختران و اصولا بچه های زير 9 سال رحم كنند؟!ماجراهای خمينی و مستراح!! رضا فاضلیببينيد اين مرد روحانی ! چطور ذهن كثيفش را به معرض عموم ميگذارد و اطلاعات شايانی درمورد تخليه روده در اختيار امت شهيدپرور قرار ميدهد.

هيتلر و خمينی هريك كتابی نوشتند كه با خواندن آنها شباهت وحشتناك اين دو جنايتكار مشخص ميشود . ايندو بشكل عجيبي افكار ماليخوليايي يكسانی داشتند.نكته ديگری كه پس از خواندن كتاب خمينی ( كشف الاسرار) هر انسانی را بفكر فرو ميبرد اينست كه مهندس بازرگان و جبهه ملی و مجاهدين و تمامی افرادی كه ميگويند انقلابشان دزديده شده است (!) همه شان باتوجه به اينكه قطعا مطالب اين كتاب را خوانده بوده اند چيزي جز يك مشت خيانتكار نبوده اند و بخاطر اين خيانتشان تاابد دربرابر قربانيان جمهوری اسلامی مسئولند. اگر هم بگويند كه كتابهای خمينی كبيرشان را نخوانده بودند و اينها را نميدانستند بايد گفت كه پس غلط كردند كه جلو افتادند و ادعای روشنفكری كردندو با سرنوشت دیگران بازی کردنددرحاليكه كتاب كسی را كه رهبرشان بود نخوانده بودند...ملتی كه روشنفكرش بازرگان و سروش و سنجابی و آن ابراهيم يزدی منفور كثيف باشد عاقبتش همين است.


شمشيركشيهای خمينی بر ضد قرآن و پيامبر

خمينی موجود احمقی بود! او خودرامظهر اسلام ميدانست اما شعورش به حدی پايين بود كه ناخواسته درنوشته هايش در كتاب كشف الاسرار خزعبلاتی را بيان كرد كه درواقع شمشير كشی ای بود در برابر اسلام، پيامبر اسلام و قرآن.


دكتر شفا با زيركی پی به اين نكات جالب برده و آنچه كه ميشنويد اعلام جرمهای اوست بر ضد خمينی بخاطر نوشته هايی كه با معيارهای خود خمينی ميتوانست فتوای قتل وی را صادر كند. به اين اعلام جرمهای شنيدنی گوش كنيد:


شمشيركشی خمينی بر ضد پيامبر 1 2دوروييهای تاريخی خمينی
از نظر تاريخی، خمينی بارها و بارها دروغ گفته و البته بعد با شارلاتان بازی كامل و با وقاحت تمام اعلام كرده كه خدعه كرده است و از پيامبر اسلام مثال آورده است كه خدعه ميكرد پس من هم خدعه ميكنم!دو مورد فاحش از اين كثافتكاريهای خمينی را بعنوان حسن ختام مياورم تا مسلمانان به وضوح ببينند كه چه رهبران كثيف و رياكار و فاسدی دارند.اين دو مورد تنها دومثال از صدها دروغی است كه توسط يك رهبرمسلمان بيان شده است.مسلمانان! آيا زمانش نرسيده كه خودرا از باتلاق اين دين كثيف نجات دهيد و يك زندگی پاك را شروع كنيد؟

.


.گوش کنید ببینید این خمینی احمق و دلقک چگونه در کتابش تحریرالوسیله با مغز پر از پهن خویش سعی میکند احکام نماز را با تکنولوژی جدید همراه کند و در این کار چه گند بزرگی ببار آورده است . چرندیات این احمق دجال را حتما بشنوید
و اما ببينيم تراوشات ذهنی امام نحس سيزدهم در چه حدبوده است. در فايلهای زير مطالبی را از يكی از كتابهای خمينی بنام كشف الاسرار خواهيدشنيد و به دانش بی پايان امام پی خواهيد برد:

نادانی فلسفی خمينی و دروغهای او درمورد سقراط و فيثاغورث - رضا فاضلی

و بالاخره ببينيم پس از مرگ دجال بين آخوندهای بازمانده وی چه اتفاقی افتاد

.


و بالاخره خمينی به ما ياد داد كه
آخوند يعنی دزد...آخوند يعنی جنايتكار... آخوند يعنی عفونت...
هيچ استثنايی هم ندارد...
اميدوارم اين بار از تاريخ درس بگيريم و براي هميشه اين كشور را از آخوند و اسلام پاك كنيم.نظرات شما

مصاحبه با وبسایت MelliSatNews

وبسایت Melli Sat News که آخرین اخبار در مورد شبکه های ماهواره ای پارسی زبان را بطور روزانه منتشر میکند اخیرا گفتگویی با من در ارتباط با سابقه فعالیتهایم با رضا فاضلی گرانقدر انجام داده است که آنرا میتوانید در این لینک یا این لینک مشاهده کنید
با سپاس از میلاد عزیزم مدیر اصلی وبسایت MelliSatNews برای انجام این مصاحبه
نظرات شما

Friday


تاريخ سانسور نشده اسلام


يك مشت گدای عرب از راه رسيدند... در ميهن پررونق ما خانه گزيدند
با روضه و باروزه در اين باغ پر از گل... چون گاو دويدند و چريدند و خزيدند
عکس منتسب به پیامبر اسلام


وقت آن رسيده كه ماجرای واقعی پيدايش اسلام را از ابتدا با مدارك تاريخی بشنويم.
اين فايلهای شنيدنی شامل مطالب مستندی است كه يك عمر از ما پنهان نگاه داشته اند. سعی شده كه در اين فايلها بيشتر به نكات سانسور شده پرداخته شود .
ازهمگی شما خوانندگان عزيز خواهش ميكنم كه فايلهای صوتی اين پست را كه بسيار بسيار از نظر تاريخي ارزشمند و شنيدنی است در ميان دوستان متعصب مسلمان خود پخش كنيد و اطمينان داشته باشيد كه شنيدن فايلهای زير در بيداری هم ميهنانتان بسيار بسيار موثر خواهد بود....

.
( در اينجا مشخص ميشود كه مقدمات پيامبر شدن محمد چگونه فراهم ميگردد.)


.
(در اينجا مشخص خواهد شد كه با يك خدعه از سوی رسول خدا اسلام چگونه قدرت گرفت).

.
(در اينجا خواهيم ديد نزول‌ آيات مربوط به غنائم جنگی چگونه نقطه عطف اسلام شد و عربها يكی پس از ديگری به چه دليل از آن پس شروع به اسلام آوردن كردند...).

.
.
( چهره واقعی پيامبر و چهره واقعی اسلام را دراين فايل خواهيد يافت بخصوص به مرگ آن قهرمان زن توجه كنيد تا به احساس مردم آن زمان درمورد اسلام پی ببريد. ببينيد آيا به ياد خمينی نميافتيد؟).

.

.
كشتار اهالی خيبر و زفاف پيامبر با يكی از غنائم ! بنام صفيه (كه شوهر، برادر و پدرش در همان روز به دست مسلمين كشته شده بودند)

.


حمله پيامبر به يكی دو قبيله ديگر و ماجرای شهوت سوزان رسول به يكی از غنائم زيبا روی بنام جويره! و سرانجام فتح مكه...پيامبر در اينجا برخلاف هميشه اينبار چون خودش هم اهل همانجا بود نه تنها رسوم آنجارا تغيير نداد بلكه آن اداب و رسوم را جزو اصول و فروع دين اسلام قرار داد!

.


.

.
دراينجا كليه زنهای محمد و چگونگی آشنايی باآنهاراخواهيدشنيد تا ببينيم كه آيااين كه هميشه به ماگفته ميشد كه پيامبر ازروی ترحم و به ناچار!!! اين زنهاراميگرفت واقعيت داشت يا نه

زنهای نامبرده شده در اين فايل عبارتند از : ام ايمن ، خديجه ،‌ ام هانی ، سوده ، عايشه ، حفصه ، زينب ، ام سلمه ، ريحانه ، زينب بنت جحش ، جويره ، ام حبيبه ، صفيه ، ام كلثوم ، ميـــمـــونه ، ماريه ، ام شريف
تازه اين افراد فقط زنهای عقدی پيامبر بوده اند و چندين برابر اين افراد، كنيز در حرمسرای پيامبر وجودداشته است.

.
شروع دعواها سر جانشينی رسول و چگونگی انتخاب ابوبكر در سقيفه بنی ساعده و كارهای او از جمله بيرون كردن حضرت فاطمه از باغ فدك ،‌كشتار افراديكه بامرگ محمد شروع به خروج از اسلام كردند توسط خالدبن وليد و خونريزيها وجنايات وحشيانه خالدبن وليد

.

.
شامل تشريح شخصيت عمر و بخصوص توصيف شنيدنی و سكــســـی علامه مجلسی از عمر بن خطاب


.


.
در اينجا قسمتی از اشتباهات دولت ساسانی را خواهيد شنيد كه موجبات حمله اعراب را فراهم آورد از جمله ضعفی كه در برابر حملات جسته گريخته ابن حارثه نشان داده شد و باعث وقيح شدن اعراب گشت.در قسمت نوزدهم نيز دلايل پيروزی اعراب بطور كامل ريشه يابی خواهدشد.
.
.
در اينجا ماجراهای اتفاق افتاده در قادسيه و دليل پيروزی لشكر كثيف اعراب را خواهيدشنيد
.


.
پس از شكست قادسيه ، عمربن خطاب اين اجازه را بخود ميدهد كه به رسم محمد نامه ای به شاه ساسانی بنويسد و وی را به اسلام اجباری دعوت كرده و شرط و شروط احمقانه ای مطرح كند.در اينجا متن نامه عمر و متن پاسخ يزدگرد به وی را خواهيد شنيد..
عربهای نفرت آور بدستور عمر كه نامه نگاريش با يزدگرد بی نتيجه مانده بود مجددا حمله را ابنبار به تيسفون آغاز كردند و آنچنان وحشيانه خون ايرانیها را ريختند كه حتی شنيدن آن در اين فايل مطمئنا ناراحتتان خواهدكرد و علاوه بر آنچه كه از آثار تاريخيمان دزديدند (از جمله درفش كاويانی و فرش بهارستان و …كه مفصلا توضيح داده شده ) از آنجاييكه اين مسلمانان متعفن عرب و رهبر تهی مغزشان عمربن خطاب فقط قرآن را بعنوان كتاب ميشناختند هرچه كتاب از قرون گذشته در كتابخانه ها بود سوزاندند كه دلايل اسلاميشان نيز در اين فايل آورده شده است.
.


.
يزدگرد كه پس از سقوط تيسفون فراری و مورد خيانت بسيار واقع شد تااينكه سرانجام تنها ماند و بقتل رسيد. دليل حمايت ضعيف مردم از يزدگرد با دليل خيانت مردم به محمدرضا شاه در اين فايل مقايسه و نقش آخوندها در اين دو برهه تاريخی ايران ريشه يابی شده است كه بسيار شنيدنی است. بيدليل نيست كه ورود خمينی كثيف به ايران را قادسيه دوم يا حمله دوم اعراب ناميده اند.( در پايان اين فايل دروغ بزرگ تاريخی در مورد دخترخيالی يزدگرد كه در واقع وجودخارجی نداشته فاش ميگردد. تاريخ نشان داده كه يزدگرد جوانی بود كه 6 ماه از به روی كارآمدنش توسط آخوندهای زرتشتی ميگذشت و حتی فرصت ازدواج نيافت چه برسد به داشتن دختری كه به سن ازدواج رسيده باشد كه بخواهد باامام حسين ازدواج كند!!!)

.


.
پس از سقوط تيسفون ، اعراب به شهرهای ديگر يكی پس از ديگری وارد شدند و هربار با مقاومت ايرانيان در برابر پذيرفتن اسلام روبرو و بنابراين مجبور به كشتن آنها ميشدند ودر بسياری از شهرها يك نفر را زنده نگذاشتند.به بركت اسلام ، جنازه ايرانيان زمين شهرها را فرش كرد و خواهيد شنيد كه چگونه فرماندهان عرب روی زمين خون راه مينداختند تا به سوگندشان عمل كرده باشند!.

.
عشره مبشره به ده نفر از نزديكان پيامبر گفته ميشود كه بگفته خود پيامبر اين ده نفر يكراست به بهشت ميروند. بهمين دليل كارنامه تك تك اين افراد دراينجا آورده شده است تا متوجه شويد كه اين ده نفر بهشتی چه افراد وارسته ای !!! بودند و چگونه بعضيهايشان به كشتن يكديگر اقدام كردند!
فقط ببينيد معيارهای پيغمبرتان چقدر جالب بوده است و طبق اين معيار ،‌ رفسنجانی هم قطعا يكراست به بهشت خواهد رفت!!

.


.
عمربن خطاب به دست يكی از ايرانيان شجاع بنام پيروز که یکی از اسرای جنگ ایران و اعراب بود هلاك ميگردد كه در اينجا چگونگی اين ماجرا و روايات مربوط به آن آورده شده است.

.


..
ماجرای روی كار آمدن معاويه و فرستادن سردار وحشی اسلام ، حجاج بن يوسف به ايران و خونريزی و كشتار ايرانيان و تجاوز به بچه ها و زنان ايرانی در عهد امويان را و همينطور خراج گرفتن و مُهر كردن ايرانيها در شهرهای تسليم شده را خواهيد شنيد. در اين جهنم اسلامی ، ابومسلم خراسانی بر عليه اعراب به پا خاست كه نهايتا باعث برچيده شدن خلافت امويان شد
.
.
ابومسلم خراسانی( بهزادان) كه خودش باعث روی كار آمدن عباسيان شده بود خودش بدست دومين خليفه عباسی كشته ميشود و در پی آن قتلهای فجيع و بيرحمانه ای از سوی عباسيان بر ضد خاندان برمكی ( برامكه) كه در اصل ياور خلفای عباسی هم بوده اند آغاز ميشود كه بهتر است خودتان گوش كنيد


.

.
خاندان عباسی ‌درست مانند خمينی هر شخصيت برجسته ايرانی ای را كه باآنها همكاری كرده بود نهايتا كشت. دراين فايل ماجرای كشتن روزبه ( ابن مقفع ) ، منصور حلاج ، سرخسی ، لاهقی و ابن كيثان را آورده ايم. عامل بيشتر اين قتلهای زنجيره ای ،منصور خليفه عباسی بود كه از خونخوارترين خلفای اعراب محسوب ميشود
..
پس از كشتن ابو مسلم، شورشهای زيادی از سوی ايرانيان درگوشه و كنار شروع شد وتاقرن چهارم ادامه يافت. بطوريكه در بسياری موارد اعراب را شديدا بستوه آوردند. از جمله "به آفريد" كه دينی مشابه زرتشت را بنيان نهاد ،"خَداش" كه پيرو مزدك بود ، "ســنباد" كه از دوستان ابومسلم بود و به خونخواهی او برخاست، "استادسيس" كه يك سيستانی بود و لشكری در خراسان بر ضد خليفه عباسی به راه انداخت."هشام بن حكم خراسانی"(المقنع) كه به تبعيت از ابومسلم و تبعيت از سياه جامگان، فرقه سپيدجامگان را براه انداخت كه اين جامه سپيد نشاندهنده اعتقاد و علاقه آنها به مانويان (پيروان مانی) بود.

..
ماجرای قيام شجاعانه بابك خرمدين بر ضد اعراب كه بشدت اين قوم كثيف را به زانو درآورد اما در نهايت خيانت يك سردار ايرانی بنام "افشين" موجب شكست وی شد و ماجرای كشتن بابك با زجر توسط معتصم خليفه عباسی نشانگر اوج كينه و عقده اعراب در برابر ايرانيهای واقعی است.
بعداز بابك هم شخصی بنام "مازيار" به دنباله روی از او قيام كرد و اينبار هم ميبينيد كه باز يك ايرانی ديگر به وی خيانت كرد و او را به چنگال خليفه انداخت.
سرانجام همانطور كه خواهيدشنيد خود افشين هم بدست خليفه عباسی كشته ميشود ( درست مثل ياران خمينی كه به دست خود وی كشته شدند ) و خليفه ( معتصم ) در يك روز به سه دختر بابك خرمدين ، مازيار و افشين كه هرسه باكره بودند تجاوز ميكند و اين فاجعه را تكميل ميفرمايد!!ببينيد جانشينان محمد چه كثافتهايی بوده اند ... فقط بشنويد و درس بگيريد...
در آخر اين فايل نيز خلاصه ای از مقاومت مردم ايران در سالهای بعد از بابك را در برابر نفوذ اسلام خواهيد شنيد.


خوشحالم كه توانستم اين تاريخ سانسور نشده اسلام و ورودش به ايران را بصورت يك سری صوتی كاملا مستند و معتبربا ذكر منابع تاريخی و از زبان آقای فاضلی عزيزم در اينجا قرار دهم تا نسل جوان بخواند و بداند كه ماجرا چه بوده است
...

.به اميد رهايی هرچه سريعتر از اين دين مبين!!!!!


.


نظرات شما

Saturday