Thursday

توضیح المسائل از کلینی تا خمینی اثر دکتر شجاع الدین شفایکی دیگر از کتابهای جالب زنده یاد دکتر شجاع الدین شفا که همواره مورد درخواست بچه های داخل ایران بود کتاب توضیح المسائل از کلینی تا خمینی بود که خوشبختانه به کوشش یار نازنینم کاوه آهنگر در سایت ایشان قرار گرفت


به درخواست عزیزانی که قادر به دریافت این کتاب نبودند آن را در اینجا قرار میدهم
.
....

.

No comments: