Saturday

بوسه کوسهبوسه کوسهتنها کوسه دزد جهان علاوه بر مجله "فوربس" که او را جزء سی میلیاردر دنیا معرفی کرد بتازگی در مجلات سکسـی نیز برای بوسه های معروف از آن لبان مکیدنـی اش!!! مطرح گشته و پرتره زیبای فوق با نـام "بوسه کوسه" یا "Kiss of Kooseh" از مشهورترین تصاویر سکسی در جهان است .

No comments: