Saturday

عربهای كثيف چه كردند؟

جمهوری اسلامی به تنهايی مقصر نيست!
ميخواهيد بدانيد چرا؟!

همه از من ميپرسند دليل عقب ماندگی ايرانيها چيست؟

عده ای ميگويند دليل اصلی ، خمينی دجال (ره) بود!
عده ای ميگويند مشكل اصلی ، خامنه ای و گرگ و گرازهايش هستند.
عده ای هم كوسه دزد ( رفسنجانی ) را سر منشا همه پليديها ميدانند.

اما مشكل اصلی ما هيچيك از موارد بالا نيستند! ميخواهيد دليل واقعی بدبختی ايرانيها را با يك داستان واقعی و كمی اَكــشِــــن !! بشنويد؟

پس با هم فايل زير را گوش كنيم :
.
.
.
.
پيام امام خمينی از دوزخ بمناسبت مرگ يكی ازكثيفترين اعراب(صدام)
بسمه تعالی
امت گوسفند من
بالاخره برادرعزیزم صدام نزدمان شرفیاب شد!
توی جهنم رسم است که به تازه وارد ها بجای دسته گل ، دسته دیگری که ازگفتن آن شرم حضوردارم تقدیم تازه وارد میکنیم. این برادر صدام دیروز که وارد دوزخ شد من و استالین ( که هردویمان را دوست میداشت) به استقبالش رفتیم و از همان دسته ها تقدیمش کردیم که به فضل خدا همانجا استعمال شد!
جای شما خالی از دیروز تا حالا من و صدام از پیش هم جنب نمیخوریم از بس حرف برای گفتن به هم داریم.از آن روزهایی حرف زدیم که من و او بظاهر دعوایمان شد ولی ملت گوسفندمان را جلو فرستادیم و از دیروز تا حالا غش غش داریم به ریش همه تان میخندیم دوتایی.
صدام میگفت: آخه روح الله! خودت جون من بگو ملتی که من و تو رو رهبر کنند و از ما حرف شنوی داشته باشند آدمند؟ بنظر تو حقشون همین نیست؟
ما هم دستی به محاسن زیبایمان کشیدیم و فرمودیم : همین است! همین است!
تکبیر
روح الله الموسوی الخمینی
۱ ذی الحجه ۱۴۲۷ ه.ق
درب ورودی دوزخ

No comments: