Saturday

ایرادها و اشکالات قرآن

فایل های صوتی شنیدنی
در مورد
آیات احمقانه در قرآن
.
.
هدف من از این پست، شناخت جوانها و نوجوانها از قرآن و اسلام است. لطفا قبل از هرقضاوتی تا انتها آن را بخوانید و فایلها را دانلود کرده و گوش کنید

شنیدن فایلهای صوتی این بخش به کلیه مسلمانان عزیز توصیه میگردد

در قرآن، ايرادات و اشكالات بسيار بسيارفجيعی بچشم ميخورد كه در حال حاضر هر مسلمان زاده ای حتی با يكبار خواندن آن متوجه كلاه گشادی كه بر سرش رفته ميگردد. درطول اين 1400 سال سياه ، خيلی از مزخرفات اين كتاب مسخره ، توسط دانشمندان ایرانی پیداشد و موجب بيدينی دانشمندان مسلمانی از قبيل پورسينا يا رازی و همينطور شاعران مسلمانی از قبيل حافظ و خيام گشت كه البته يا بدليل ترس جرات ابراز آشكار نداشتند يا اگر هم مانند رازی بيچاره ابراز كردند تاوان سنگينی پرداختند. به همین دلیل قرنها درمورد اشکالات این کتاب سکوت شد.

اما اتفاق جدیدی که بیش از پیش باعث زیر سوال رفتن قرآن و نویسنده اش شده است پيشرفت سریع دانش بخصوص در قرن اخير درزمینه هوا و فضا بوده که مردم عادی را هم در مورد قرآن به شک انداخته است و متاسفانه همچنان بسیاری هنوز جرات ابراز آن را ندارند .
.
در اينجا من ملاحظات دست و پاگیر و عقب افتاده را کنار گذاشته ام و تا جاييكه توانستم سعی كردم ايرادات قرآن را برای نسل جوان بصورت هرچه كاملتر از زبان آقای فاضلی در طول اين سالها بصورت فایلهای صوتی گردآوری كنم.

(پس از شنیدن هر فایل میتوانید برای اطمینان آیه و سوره مربوطه را از این سایت چک کنید)

فایلهای زیر را دانلود کنید و بشنويد و فكركنيد...


آيات ضــد زن و شرم آور در قرآن - رضا فاضلی

(Download Size : 2.1 MB)

.

خیلی دوست دارم خانمها این فایل را گوش کنند تا ببینم رغبت میکنند که از این به بعد حتی به قرآن نگاه کنند یا نه
.
این آیات را بهتر است برای زنان کلفت نژادی مانند شیرین عبادی بخوانیم و بعد هم چندبار محکم این قرآن را توی سر او بزنیم تاشاید عقلش سرجایش بیاید و دائم اینجا و آنجا تبلیغ مسلمان بودن و شیعه بودن نکند. چقدر یک زن میتواند خودفروخته و خودکم بین باشد که این آیات را بشنود و بپذیرد...

.

.


(Download Size : 2.5 MB)

در سوره های انعام، اعراف ، انفال و حجر، الله تهدید به پاره کردن بندگانش میفرماید! در این فایل صوتی بطور دقیق آیاتی به شما معرفی خواهدشد که الله در آنها به وضوح عبارت "قـُطِع دابــِر هم " و یا عبارت "قـُطِع دابر القوم الذین ..." را بکار میبرد که معنی آن با عرض معذرت از خوانندگان عزیزم "جـــِـر دادن مقعد" میباشد.

این عبارت زشت را البته مفسرین فریبکار سعی کرده اند به شکلهای دیگری تفسیروتعبیر کنند تا شاید به خیال خودشان حرفهای الله را تصحیح کنند!! اما کمی دانستن زبان عربی کافیست تا هرکسی به اصل موضوع پی ببرد. این فایل جالب را بشنوید و فکرکنید

.


آیات مسخره مربوط به تغییر عقیده خدا درمورد جهت قبله !!! در سوره بقره رضا فاضلی

( Download Size:1 M B)


در این آیات از سوره بقره خدا ناگهان به سرش میزند و قبله را از سمت اورشلیم به سمت مکه تغییر میدهد!!!

من نمیدانم اگر قرآن از ازل در لوح محفوظ بوده چرا همان موقع خدا تصمیمش را نگرفته که بالاخره قبله کجا باشد!!! یعنی در کل این میلیونها سال نمیتوانست یک تصمیم قاطعانه درمورد جهت قبله بگیرد؟؟ حتما باید صبر میکرد بعد از نزول قرآن این تصمیم را عوض میکرد که اینطور بهانه دست امثال من بدهد؟


این الله بنظر شما کمی ابله نیست؟


(Download Size : 2 MB)

اين آيات را بشنويد كه مرتب درآن الله دستور كشتن و جنايت داده است و هيچ مفسر دغلبازی هم نميتواند آنراانكاركند.اگر مردم هميشه درصحنه مسلمان اينهارا ميشنوند و باز هم مسلمان باقی ميمانند پس بهتراست همان امت شهيدپرور باقی بمانند...

.


( Download Size : 2.85 MB )


خدا در این آیات عده ای از آفریده های خود را به جنگ و غارت عده ای دیگر از آفریده هایش!! تشویق میکند. البته خودش هم طبعا به نفع محمد وارد قضیه میشود و در کشتن و سلاخی کردن مخلوقاتش با او همراه میشود!!بعد درمورد تقسیم اموال غارت شده حرف میزند.

این الله روانی نیست؟؟ مرض دارد یک عده را خلق کند که بعد به عده ای دیگر بگوید آنها را بکشند ؟

قصابی های آسمانی خدای دیوانه را در این فایل از زبان تورات نیز خواهیم شنید

.

.


( Download Size : 1.5 M B )


يك داستان درمورد شتر حضرت صالح در قرآن آمده كه در آن خدا بخاطر گل روی يك شتر! يك قوم را به عذاب الهی دچار ميكند. صرفنظر از مسخرگی اين داستان، آنرا در اين فايل خواهيدشنيدكه اين داستان به چندين شكل در قرآن بيان شده كه خواهيدديد چقدر با هم متفاوت است!!

احتمالا خدا يادش رفته كه همان داستان را بشكل ديگری در كتابش قبلا تعريف فرموده است!!در جای ديگر هامان كه وزير خشايارشاه بوده بدليل نادانی نويسنده قرآن و بيخبريش از تاريخ ، بعنوان وزير فرعون معرفی شده است!!!

نميدانم بايد خنديد يا بايد گريست....

.

.

(Download Size : 1.5 MB)
.
قبلا در پستهای قبلی چندبار خلقت انسان را در قرآن آورده ام . دراينجا اين داستان مضحك را با آنچه كه علم دراين مورد ثابت كرده است مقايسه ميكنيم . باشد كه كمی فكركنيم بفهميم كجای كار هستيم...

.

(Download Size : 540 KB)
.
جهالت خجالت آور الله درمورد آسمان و زمین در سوره اعراف رضا فاضلی

(Download Size : 2 M B )

در سوره اعراف خداوند دانا!! ادعا ميکند که شبها خورشيد را ميپوشاند! چون در آن زمان علم پيشرفت نکرده بود و بخصوص عربهای وحشی عربستان فکرميکرده اند که شبها چيزی جلوی خورشيد قرار ميگيرد یا خورشید خاموش میشودکه باعث تاريکی هوا ميشود. ظاهرا خدای تبارک و تعالی هم به همان نادانی و بيشعوری عربهای سوسمارخور بوده است...

بعد خدا ادعا ميکند آسمان را بناکرده است!!! تعجب آور است که خدا نميدانسته که آسمان بنا نشده است و اصلا چيزی به اسم آسمان برای ما در زمين معنا دارد و خارج از جو کره زمين چنين آسمانی به رنگ آبی بيمعنی است...

درپايان نيز خداوند گوشه ای از جنايت های بيشمار خود را باافتخار بيان ميکند که بهتر است خودتان بشنويد و از داشتن چنين خدايی بر خود بباليد !!!!
.
.چند مورد از بیعدالتیهای فجیع الله در سوره بقرهرضا فاضلی

( Download Size : 1.8 M B )

در اين آيات كه در سوره بقره خواهيد شنيد خدا ماجرای يك بازی احمقانه با فرشته ها را تعريف ميكند كه درآن، عقب مانده ترين و مسخره ترين روش رابرای قانع كردن فرشته ها بكار ميبرد.

در تعريف اين داستان ، الله چندين بار آنچنان نعوذبالله(!) خنگ بازی هايی در مياورد كه هر انسان متفكری را بفكر وا ميدارد كه آيا واقعا عيب اصلی و دليل همه بدبختيها از جانب همين خدای خرفت نيست؟


.

.

پشیمانی خدا از حامله کردن مریم!!!! در سوره الانبیا و سوره تحریم رضا فاضلی

(Download Size : 940 KB)

در سوره انبیا خدا با کمال افتخار از حامله کردن مریم توسط خودش سخن میراند. البته بعدا خداوند نام پدرزنش را "عمران" بیان میکند در حالیکه مریم دختر عمران با آن مریم که از خداوند حامله شد و مادر عیسی شد فرق دارد!!! ولی نمیدانم چرا الله اینقدر سیمهایش قاطی کرده که خودش نمیداند بالاخره چه کسی را حامله فرموده بوده است!!!!

بعد همین خدا ظاهرا از اینکه مریم را حامله کرده پشیمان میشود. درست مثل پسرهایی که از دستشان در میرود و دختری را حامله میکنند و بعد زیر همه چیز میزنند الله هم در سوره تحریم همه چیز را انکار میکند و میگوید کافرها ! دروغکی گفته اند که من مریم را حامله کرده ام!!!!!
شانس الله این بوده که در آن زمان تست DNA هنوز اختراع نشده بود و راحت میشد زیر همه چیز زد ! :-))
.


(Download Size : 786 KB)
.
.در تورات داستان حضرت نوح آمده و در قرآن هم كپی شده است! هيچ فكركرده ايد كه تكليف ماهيها و نهنگها و آبزيان در ماجرای نوح چه شد؟؟؟!!!! آيا آنها پارتی شان پيش خدا كلفت بوده است؟! قطعا! چون خدا برای ازبين بردن موجودات روشی را انتخاب كرده كه به آبزيان هيچ گزندی نميرسيده است!!!!

.
.


خودستایی های احمقانه الله در سوره عنکبوت و شوری و دلایل دروغ بودن آنها – رضا فاضلی

.

در سوره عنکبوت و سوره اعراف و سوره شوری ، الله شروع به تعریف کردن از خودش میکند و برای بزرگ بودن خودش دلیل میاورد که البته در ادامه توضیح داده میشود که ادعای الله در طول تاریخ چگونه دروغ از آب در آمده است و بطور کامل ادعاهای این الله نادان ، پوچ از آب در میاید


.
.

چرندگویی الله درمورد محمد و زنهایش و اجازه ازدواج حضرت با زن پسرخوانده اش در سوره احزاب رضا فاضلی
.
الله در اين آيات همه كائنات و كهكشانهارا كنار ميگذارد و روی صحرای عربستان زوم ميكند و شروع به فرستادن مقاديری خزعبلات درباره زن گرفتن محمد میفرماید و به رتق و فتق دعواهای محمد بازنهايش ميپردازد و همچنين مقاديری شر و ور در وصف رشادتهايش در جنگ و نيز تهديد كسانيكه مايل به شركت در جنگ برای محمد نبودند تلاوت ميفرمايد.

.ضد و نقیض گویی الله در مورد صاحب اصلی قرآن و دروغگویی او درمورد آفرینش در سوره سجده - رضا فاضلی


.

درسوره سجده اين الله مشنگ و ابله يكبار ميگويد قرآن فقط مال عربهاست و بلافاصله ميگويد نه! فقط مال عربها نيست .مال همه جهان است! بعد هم شروع به پرت و پلاگویی از آفرينش 6 روزه جهان و طبقات عرش ميفرمايد و با يك اشتياق ساديسم وار از عذابهايی كه برای بنده های گناهكار در نظر گرفته صحبت ميكند كه دليل دروغ بودن اين ادعاها از نظر تاريخی بخصوص در تاريخ جمهوری اسلامی در اين فايل صوتی بررسی ميشود.


آياتی از قرآن بر ضد گسترش اسلامرضا فاضلی

.
اين آيات نشان ميدهد كه قرآن ( و اسلام) اصلا برای جهانی شدن نيامده بوده و الله بارها تاكيدكرده كه فقط و فقط برای اعراب به زبان عربی نازل شده نه برای ايرانيها.

راستی چرا الله برای چينيها كتاب نازل نكرد؟؟؟كمی فكركنيد...

حالا اينكه چرا ماايرانيها قرآن و اسلام را پذبرفته ايم دليلش را در اينجا بايد بشنويد

.آيه های سكسی در مورد بهشت و جماع با باكره ها – رضا فاضلی

.


آيات جنايی قرآن در مورد روز معاد – رضا فاضلی


.آيات بر ضد خانواده و مورد علاقه خمينی دجال در قرآن – رضا فاضلی


نسل قبل یادش هست كه خمينی حيوان صفت چگونه به بچه ها درمدارس دستور ميداد كه جاسوسی پدرومادرهايشان و خواهروبرادرهايشان را بكنند و جوری به بچه ها القا ميكرد كه پدرومادرشان اگر كافرباشند مستحق لو رفتن توسط بچه هايشان و سپس مجازات هستند...چه خانواده هايی كه به اين شكل از هم پاشيد...

باشنيدن اين آيات درخواهيد يافت كه آن پيره سگ خبيث آيا اين حرفها را از لابلای قرآن برداشت كرده بود يا نه ...
.
قوانين برده داری ، تغييرشكل انسان به حيوان و فرق سكس با كنيز و همسر در قرآن – رضا فاضلی


..


.


.در سوره نساء حضرت باری تعالی اقدام به وضع يك سری قوانين و احكام اجتماعی ميفرمايد! اما بدليل تهی مغز بودن ذاتی اش جفنگ گويی را به حداعلا ميرساند و چنان گندميزند كه حتی تفسير مفسری هم هنوز نتوانسته بطور كامل اين خرابكاريها را درست كند! بهتراست خودتان گوش كنيد.
اشتباه الله در قرآن( سوره بقره) در مورد محل سكونت حضرت آدم – رضا فاضلی


درآياتی از سوره بقره الله بعد از همه پرت و پلاهایی که درمورد آسمان و زمین برای نشان دادن بزرگی خودش میگوید ( که انقدر مسخره است که احتمالا عبارت "آسمان و ریسمان" از همینجا آمده است!)ماجرای خلقت را بیان میفرماید. دراین داستان الله همان ابتدا به فرشته هاعنوان ميكند كه انسان را بعنوان جانشين در "زمين" قرار ميدهد.ولی در چهار آيه بعد این الله کندذهن يادش ميرود و به آدم ميگويددر "بهشت" ساكن شويد!!

احتمالا الله از اول ميدانسته كه اينهاراازبهشت خواهدراند برای همين به فرشته ها همان اول اسم "زمين" را آورده بوده...بله حتما همين بوده!آبروریزی الله درمورد محل روییدن درخت زیتون و نادانی او درمورد بدن مخلوقات خودش !!!- رضا فاضلی

.

خواهیدشنید که خدا در سوره مومنون دو مورد از بيسوادی و نادانی خودرا به معرض نمايش ميگذارد و آبروريزی فجيعی ببار مياورد.
يکی اينکه ميگويد درخت زيتون درکوه سينا ميرويد درحاليکه کوه سينا اصلا درخت زيتون ندارد و صحرای سينا خشک است
دوم ميگويد شير چهارپايان از داخل شکمشان بیرون میاید!!! علم خدا انقدرهنوز نبوده که بداند شير در پستانهای چهارپايان است نه توی شکمشان!!!
من نميدانم يک خالق چطور خودش انقدر درمورد بدن مخلوقاتش بی اطلاع و نادان است


.

تناقض گویی قرآن درمورد محل دیده شدن جبرییل توسط پیامبر – رضا فاضلی

.

درسوره نجم آمده است که پيامبر اولين بار جبرييل را درکنار درخت سدر مشاهده کرد و معلوم نيست درداخل غار حرا درخت سدر چگونه رشدکرده است ؟!

حال فایل را بشنوید تاببینید اکبر گنجی چگونه سعی میکند با مغلطه و فریبکاری اين افتضاح به بار آمده را رفع و رجوع کند...
پول پرستی خداوند در قرآن – رضا فاضلی

.

هیچوقت به خود این جرات را داده اید که فکر کنید خدای تبارک و تعالی تان پول را برای چه چیزی میخواسته؟ خدایی که ادعا میکند همه چیز را آفریده ببینید چگونه در قرآن مردم را تشویق به پرداخت پول به خودش میکند آنهم از پولی که مسلمانها از کشتن مخلوقات دیگر همین خداوند!! بدست آورده اند ؟ گوش کنید و بعد به من بگویید آیا این خدای شما روانی نیست؟

.

فایل گرافیکی آیات دوراز عقل در قرآنامیدوارم به اندازه کافی از چشمه زلال الهی (!) بهره جسته باشید!!!

از نظر من چنین کتاب پر از ایرادی و همچنین نویسنده اش نمیتوانند مقدس و قابل احترام و بزرگ باشند

.