Wednesday

به مناسبت فرارسیدن ماه سیاه بهمن و دهه زجر!!


آیا محمدرضا شاه فقید زمانی که این تصویر از ایشان گرفته شد هرگز تصور میکرد روزی برسد که نه تنها پیکرش فرسنگها از آرامگاه کورش بدور افتد بلکه تازی پرستان دور از چشم او کمر به تخریب بازمانده های همین تخت جمشید هم ببندند؟
.
.

چه خوب که ندیدی جانورانی سادیست مانند خلخالی را با بیل و کلنگ بر مزار کورش برای تخریب آرامگاهش...
.
چه خوب که ندیدی و بیش از این زجر نکشیدی از ناسپاسی و نادانی مردم کشورت...

.
در بهمن سیاه...

نسل فرهیخته و روشنفکران مجاهد و توده ای و جبهه ملی و کمونیست در این ماه به پیشواز مردی روانی رفتند که درمورد چگونگی جماع با حیوانات اهلی و وطی با حیوانات وحشی سخن میگفت و مجاهدین و توده ایها محو توصیه های ایشان درمورد افتادنشان برروی عمه شان در هنگام زلزله شده بودند
.
.

در وبلاگ
ابن ملجم فتواهای تکمیلی امام نحس سیزدهم درمورد دخول مسلمانان به حیوانات و جماع مسلمین در هنگام سیل و زلزله را بخوانید :)
.ازماست که بر ماست...


.
.
.
لینک مطلب در سایت ایران ب ب ب
باتشکر از مدیریت محترم سایت ایران ب ب ب

No comments: