Friday

چندتا امام زمان؟

آنچه در مورد ماجرای امام زمان نمیدانید و باید بدانید
به مناسبت نیمه شعبان


هیچ میدانستید تعدادی از دوازده امام در زمان حیات به عنوان امام زمان معرفی شده اند و پیروانی هم داشته و دارند؟

امام زمانهای قبل از امام زمان!!!!! - رضا فاضلی
.
.
به تمام دوستانی که پیرو امام زمان هستند خواندن کتاب زیر را توصیه میکنم. نکات بسیار بسیار جالبی در این کتاب بیان شده که قرنهاست از دانستن آن محروم بوده ایم...
.

احمدی نژاد : مهدی جونم! بدو بیا ازچاه بیرون بپر تو بغل باباماجرای هیجان انگیز خـــر دجـال در زمان قیامت - رضا فاضلی
.
دختر قیصرروم طی چه ماجراهایی مادر امام زمان شد؟- رضا فاضلی
.
تولد غیر طبیعی اعجاب انگیز امام زمان و نحوه غیب شدن او رضا فاضلی
.
علائم ظهور امام زمان به روایت علامه محمدباقرمجلسی و حوادث آن روز – رضا فاضلی

No comments: