Monday

آشپزی اعراب سوسمارخوار

این نوشته از دوست عزیزم مهرداد است که بخاطر همین نوشته اش وبلاگ خود را در بلاگفا از دست داد. چون مسلمانان خشک مغز عرب صفت و همچنین اعراب تهی مغز طاقت شنیدن حقیقت را نداشتند.

.


ولی از آنجایی که زور اعراب به من نمیرسد من بجای مهرداد مجددا این نوشته باارزش و حقیقت محض را برای شما در اینجا قرار میدهم

تدریس آشپزی برای اعراب

اول موجود مورد نظر شکار میشود....

.
.
.
.

بعد آن حیوان محترم به طور کاملا شرعی اول سرش بریده میشود....
.
.
.
.


بعد به پاک کردن غذا رسیدگی میشود ....

.
.
.


نگران نباشید به اندازه کافی داریم به همه میرسد...

غذای مورد نظر حاضر است... سوپ میل دارید یا پلو؟؟

و خدا زمین را آفرید و نعمت را در اختیار مسلمانان گذاشت...این یکی از غذاهای سنتی عربی بود....من این غذا رو امتحان نکردم و راجع به طعم دلنشینش حرفی برای گفتن ندارم ولی محتوای غذا زیاد جالب به نظر نمیرسید...این کشور و نسلی است که پیامبر از آن برخاست...


این مردم همان کسانی هستند که امروز سر میبرند و آدم میکشند به خاطر عقایدشان...


به نظر شما ۱۴۰۰ سال پیش چکار میکردند؟؟؟....

اون زمان همه مثل پیامبر توانایی خوردن غذاهای لوکس مثل نون و خرما و نون و نمک رو نداشتند و به هر حال از آنجا که میدانستند بدن انسان نیاز به آمینو و پروتئین دارد(خدا بهشون گفته بود..باور ندارید؟؟بروید و از دانشمندان بپرسید این مساله علمیست ) از گوشت لذیذ چنین حیوانات ملوسی استفاده فرموده و امرار معاش میکردند....حال سوالی دارم...

به نظر شما این مردم با تمدن که ارتباط مستقیم با عالم بالا داشته اند بعد از اینکه به ایران تجاوز کردند و غذاهای خوشرنگ و نعمت های بسیار و میوه های بهشتی و دخترانی زیبا چون حوری دیدند چه احساسی بهشان دست داد؟؟؟ز شیر شتر خوردن و سوسمار

عرب را به جایی رسیده است کار

که تـاج کیانـــی کند آرزو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو


No comments: