Wednesday

Islamic +18

+18 های اسلامـی

.سایت های کاوه آهنگر و آرش بیخدا در شروع کارشان یک بخش +18 داشتند که تعدادی فایلهای سرگرم کننده و خنده دار در تمسخر آخوندها گذاشته بودند که بسیار مورد توجه بود. اما پس از اینکه هردوی این سایتها موردحمله هکرهای اسلامی قرار گرفتند پس از بازگشت مجددشان، دیگر این فایلها را روی سایتشان بازنگرداندند.
از آن زمان تا کنون خوانندگانم مرتب از من میخواهند که این فایلهارا برای دانلود در اینجا قرار دهم. از آنجاییکه در این فایلها از کلمات سکسی زیاد استفاده میشد من برای رعایت ادب تا بحال دربرابر این دوستان مقاومت کردم.اما از آنجایی که این اصرارها خیلی افزایش یافته و به هرصورت بعداز اینهمه پست های جدی و شاید ناراحت کننده کمی خنده و تفریح را هم لازم میبینم، این بود که تصمیم گرفتم در اینجا این فایلها را در اختیار دوستان عزیزم بگذارم.هرچند از هرگونه بی احترامی که به هرشکلی به خمینی دجال یا رفسنجانی دزد یا خامنه ای وخاتمی کثیف بشود شخصا استقبال میکنم اما به هرحال پیشاپیش از تمام شما همراهان گرامی بابت کلمات بالای 18 سال موجوددراین فایلها پوزش میخواهم و تکرار میکنم که این فایلها فقط جهت خندیدن و عوض شدن روحیه شماست...


.
.
.


No comments: