Tuesday

آنچه در این روزهای تلخ رخ می دهد...ابتدا سپاسی دارم از سایت خبری ایران ب ب ب که نوشته من درسوگ استادم را به چاپ رسانداز روزنامه عصر امروز (به سردبیری استاد پهلوان )نیز سپاسگزارم که در همان روز (14 اپریل) نوشته من در رابطه با پدر بزرگوارم را به چاپ رساند
.

لینک دیگر برای دانلود روزنامه 14 آپریل
لینک مطالب و منابعی که در این چندروز به پدرعزیزم اشاره کرده اند را در اینجا میاورم


- نوشته ها و ایمیل های دوستداران رضا فاضلی در سایت آن بزرگوار- رضا فاضلی رفت اما راهش ادامه دارد...نوشته ای از شایگان عزیز- معلم دلسوز من در گذشت ( وبلاگ سفید...سیاه)


- درگذشت رضا فاضلی (آرش بیخدا -مدیرسایت زندیق)


-
رضافاضلی هنوز هم هست
-رضا فاضلی هنرپیشه و مبارز سیاسی از میان ما رفت- به یاد رضا فاضلی ( وبلاگ محمدتازی، بیمار روانی)- فیلمی در یو تیوب - پدر همیشه در فلب ما جای داری ( اردلان)- فیلم - درگذشت قهرمان خردگرا ، رضا فاضلی- پاسخ های شایگان و ایراندخت دل آگاه به یک دروغ اسلامی


- ستاره بود...ستاره ماند - ایراندخت دل آگاه- لیست هواداران رضا فاضلی در روزنامه "عصر امروز" تاریخ17 اپریل- شوالیه نبرد با تیرگی و ظلمت... نوشته عباس پهلوان برای رضا فاضلیNo comments: