Saturday

درباره نحوه درگذشت رضا فاضلی نازنین

آیا رضا فاضلی را کشته اند ؟
از زمانی که نازنین ما استاد رضا فاضلی از میان ما رفتند بطور پراکنده اینجا و آنجا صحبت از این بود که این بیماری بطور مصنوعی وارد بدن رضا فاضلی شده است و من با این که بسیار شخصا به این مسئله باور داشتم اما چون دلیل موثقی نداشتم سکوت کردم. تا اینکه...

پس از مراسم یادبود آقای فاضلی نازنین، جناب آقای عباس پهلوان ( که از دوستان نزدیک آقای فاضلی بودند و بسیار همدیگررادوست داشتند) مقاله مفصلی درمورد بیماری رضا فاضلی نازنینم درروز 28 اپریل روزنامه خود (عصر امروز) نوشتند.

در این مقاله ، استاد عباس پهلوان که در تلویزیون آزادی نیز مانند آقای فاضلی برنامه داشتند و آن موقع از نزدیک باایشان هرروزه در ارتباط بودند افشا کردند که از حدود شش سال قبل تا کنون رضا فاضلی دوبار توسط اسلامیون کثیف ، نوشیدنی مسموم نوشیده است.
عباس پهلوان گرانمایه در روزنامه عصر امروز صفحه 2 چنین مینویسد:

در حالیکه رضا فاضلی از سلامتی کامل برخوردار بود هرروز صبح در خانه اش ورزش باستانی میکرد و میل میچرخاند ناگهان در خود احساس ضعف و ناتوانی نمود و این به واسطه مسمومیتی بود که با خوراندن یک فنجان قهوه زهرآلود ، ارگان بدن او را مختل کرده بود.ولی رضا که از بنیه ای قوی برخوردار بودتوانست بر زهری که عوامل رژیم به او در لس آنجلس خورانده بودند فائق شود. ولی اثرات این مسمومیت در بدن او به صورت یک بیماری خونی ماندگار شد و او درصدد معالجه بیشتری برآمد که سلامتی اش را به میزان زیادی اعاده داد.
اما در همین سالهای اخیر بود که برای دومین بار توسط عوامل جمهوری اسلامی از طریق نوشیدنی مسموم مورد یک یورش دیگر تروریستی قرار گرفت و این بار به شدت سلامت او مورد تهدید واقع شد و موجب بیماری پوکی استخوان او گردید که برای معالجه موثرتر چندبار به اروپا سفر کرد. در همین حیص و بیص ...


دوستان این سخنان از زبان مردی که بسیار به رضافاضلی نزدیک بود بیان شده است.
عباس پهلوان انسان شریف و راستگویی است و من یقین دارم او دارد حقیقت را میگوید...اسلامیون بیچاره...

شما با مردی دشمنی کردید که هیچکس را نکشته بود. هیچ خانواده ای را عزادار نکرده بود. آزارش به یک مورچه نمیرسید. از شنیدن غم هموطنانش اشک از چشمانش جاری میشد حتی در حین اجرای برنامه باآنکه بسیار جلوی خودرامیگرفت تا اشک نریزد اما بارها باشنیدن ایمیلهای هموطنانش گریست و شبها تا صبح بیخوابی کشید...رضا فاضلی تا ابد زنده است و هزاران رضا فاضلی جوان در ایران بوجود آمده است که مثل گذشته با پخش برنامه های او چه در این سایتها و چه در آینده در تلویزیونها خار چشمتان خواهیم شد. مرا هم که بکشید دیگران ادامه خواهندداد. بنیان پوسیده و گندیده اسلامتان دیگر توان نابودی این رضا فاضلی های جوان را نخواهدداشت. همانطور که رضا فاضلی گفته بود مطمئن باشید رنسانس خاورمیانه از ایران شروع خواهدشد...


پ.ن: با تشکر از بانو پری صفاری (از شیرزنان راه خردگرایی) که در یادبود رضا فاضلی در برنامه شان سخن گفتند و به من هم در بین سخنانشان لطف داشند که بسیار از ایشان سپاسگزاری میکنمتوجه: در پست های آینده آرشیو کامل سخنان رضا فاضلی درمورد روح و جهان پس از مرگ را منتشر خواهم کرد