Saturday

حمله اعراب

حمله اعراب
و رفتار آنها با ایرانیان


وقتی سخن از عرب و حمله عرب و اسلام به ایران میشود فورا دو گروه یکی به دفاع از اعراب و دیگری به دفاع از اسلام برمیخیزند.

گروه اول میگویند به اعراب توهین نکنید! آنها تقصیری نداشتند(!) و ایرانیها از اعراب استقبال هم کردند!!! (علی شریعتی خیانتکار از یکی از بزرگترین تئوریسینهای این گروه است و چه بسیار بیخبرانی که هنوز از این ویروس با عنوان دکتر(!!)شریعتی یا استاد(!) شریعتی!! یاد میکنند. درست مثل همانهایی که مطهری را "استاد شهید دکتر مطهری" مینامند!!!!)
گروه دوم میگویند به اسلام و اعتقادات ما!! توهین نکنید!! چون حمله اعراب ربطی به اسلام نداشته است!!! این گروه تقریبا تمام مسلمانان مغزباخته ایرانی را شامل میشود.

بدبختی و بیچارگی ما در این 1400 سال وجود همین دو گروه نادان یا خائن بوده که همواره جلوی نبرد ما با این دو پدیده شوم یعنی اسلام و اعراب را گرفته اند و نگذاشته اند این کابوس طولانی 1400 ساله تمام شود .
برای اینکه یک بار برای همیشه از این اشتباه واضح بیرون آییم بهتر است طرز برخورد اعراب و اسلام با ایرانیان را از نظر تاریخی بررسی کنیم و ببینیم در طول این چهارده قرن گذشته اسلام و عرب در مورد ما چه فکر میکرد و چه رفتاری داشت.
ابتدا بطور مستند ماجرای حمله اعراب مسلمان به ایران و فجایع مربوطه در آرشیو را میتوانید به ترتیب از اینجا ، اینجا ، اینجا ، اینجا ، اینجا و اینجا بطور کامل بشنوید.حال برای تکمیل اطلاعاتمان در مورد اعراب مسلمان و آنچه بر ما روا داشتند فایلهای زیر را گوش کنید:

علل نابود کردن خط و زبان پارسی توسط اعراب طبق کتب تاریخی – رضا فاضلی

در این فایل میشنوید که چگونه و به چه انگیزه ای عربها برای از بین بردن زبان پارسی همه ایرانیهایی که خط پارسی بلد بودند را کشتند و آنقدر این کشتار ادامه یافت تا جامعه ایران از وجود افراد باسواد خالی شد.


این سوال خیلیهاست. درواقع مغولها و یونانیها هروقت به ما حمله کردند بالاخره پس از مدتی رفتند. اما مسلمانان کثیف عرب نه تنها تاراج مان کردند بلکه ماندگار شدند و حتی مجبورمان کردند مثل خودشان زندگی کنیم و فکر کنیم ...

آن دروغگوهایی که میگویند اسلام دین رحمت است گوش کنند تا ببینند اسلام و عرب چه رحمتی برای ایرانیها آورد. آیا باید به چنین دین گندیده ای که تا این حد با ما دشمنی و بیرحمی داشته است احترام گذاشت یا باید به آن و پیامبر کثیفش تف کرد؟

ببینید چقدر از نظر تاریخی بین قوم وحشی عرب و مردم سرزمین ما تفاوت وجود داشته است. حتی در زمینه اسطوره ها... خوب به فایل گوش کنید تا به نکات جالبی برسید... در ادامه هم چرندیاتی از قرآن را با زبان شیرین و طنزآمیز رضا فاضلی نازنین بشنوید و بخندید...

این فایل بیانگر چند نمونه از رفتار اعراب با ایرانیها در طول تاریخ است و بسیار به درد ایرانیهایی میخورد که از روی نادانی یا ازروی خیانت ، از اعراب مسلمان طرفداری میکنند...فقط حسابش را بکنید ببینید با سوزاندن این کتابخانه ها از جمله جندی شاپور که آنچنان عظیم بوده اند که چندین روز میسوخته اند ، چقدر این قوم عقب مانده باعث پسرفت و عقب ماندگی بشریت شدند و چه میزان علم و دانش موجود در آنها و دسترنج دانشمندان گذشته ما را و نام و نشان بزرگان گذشته ما را نابود کردند

عربها پس از کشتن مردان ایرانی و به اسارات بردن زنان ، پسربچه های ایرانی را به غلامی بردند و آنچه به سر آنها آوردند واضح است. ولی نسلهای بعدی همین غلام ها نیز متاسفانه تحت تربیت عربها تبدیل به ایران ستیزانی مانند غزنویان شدند که خواهید شنید چگونه چهارصدسال پس از حمله اعراب دوباره اینها به سوزاندن بقیه کتابخانه های ایران اقدام کردند!!!

در کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی ( چاپ 1380 – انتشارات کویر ) مکالمه ای بین او و یک عرب در یک سفر زیارتی درگرفته است که با وجود توهینهای فراوان آن عرب به ایرانیها ، شنیدنی است . چون دلایل توهینهایش را ذکر میکند و در لابلای آن حقایق دردناکی درمورد ایرانیان مسلمان میشنویم که نمیتوان انکار کرد !

چقدر زیبا فردوسی شکل و قیافه اعراب و طرز برخوردشان با ما را بیان میکند. این همان شعر معروف و فوق العاده فردوسی است ( از این مار خوار اهرمن چهرگان ...) که شنیدنش را بخصوص از زبان رضافاضلی نازنینمان به تمام شما گرامیانم توصیه میکنم.


یکی از بزرگترین سوالاتی که همیشه مسلمانان را عذاب داده این است که "چرا خدا دینش و کتاب آسمانیش را وسط اعراب وحشی پایین آورد؟" چون مسئله اینجاست که اگر خدا قصدش توسعه اسلام بوده پس باید در جایی پرجمعیت مثل چین این کار را میکرد که تعداد بیشتری مسلمان شوند. یا اینکه یک کشور درست و حسابی و متمدن را انتخاب میکرد تا آبروی دینش حفظ شود.
یعنی
خدا شعورش نمیرسید که اگر دینش را وسط یک مشت عرب نازل کند بعدها دینش دستخوش چه رسواییهایی خواهد شد؟یکی از چرندیاتی که مسلمانها در جواب این سوال میدهند این است که خدا عمدا چنین کرد تا اعراب را هم پیشرفته کند!! و نشان بدهد که دینش چقدر قوی است که حتی اعراب را هم به راه راست می آورد!!!!
این فایل را بشنوید تا ببینید آیا واقعا چنین چیزی اصولا میتواند منظقی باشد یا نه.

واقعا ما چه جور مردمی هستیم که اسم دشمنانمان را آنهم با این معانی زشت و زننده روی بچه ها میگذاریم ؟ نه خود اسمها زیبایی خاصی دارد نه معنی خوبی دارند. بشنوید تا متوجه شوید

در این فایل اسامی عربی رایج در ایران را میشنوید که بقدری معانی زشتی دارند که بسیاری از آنها حتی دیگر در بین بسیاری از عربها هم استفاده نمیشود.

آن دسته از مسلمانان بخصوص شیعیانی که دوست دارند بدانند پیامبر و ائمه معصوم با عمر و عثمان و ابوبکر چه ارتباطات خانوادگی از طریق ازدواج داشته اند این را بشنوند تا ببینند این دعواهای شیعه و سنی چقدر بیهوده است و این چندنفر همگی سر و ته یک کرباس و یک مشت عرب عوضی بیش نبوده اند...


در این مصاحبه یک خانواده واقعی اسلامی را میبینید که یک عرب طبق قانون اسلام چهار زن گرفته و گزارشگر دلیل این کارش را از این مردک وقیح میپرسد که جوابهایش شنیدنی است و البته زنانش هم از مردانگی !! او سخن میگویند و اوج توسری خور بودن و حقارت و بدبختی و در اصل بیماری روحی را در پاسخ زنانش خواهید شنید.


فکر میکنم حالا متوجه شده باشید که چرا میگوییم اعراب و اسلام با همراهی یکدیگر عامل نابودی ایران شدند . بیایید به این کابوس 1400 ساله پایان دهیم و یکبار برای همیشه خود را از شر این لجنزار اسلام که باعث بیشتر بدبختیهای ما بوده است نجات دهیم...


1 comment:

Unknown said...

دروود بر تو