Tuesday

سالروز درگذشت رضا فاضلی بزرگوار

به مناسبت سالروز درگذشت پدر نازنین من
رضا فاضلی
یک سال است که جای خالی او دل همه ایرانیان بیدار و خردمند را غصه دار کرده و در عین حال یک سال است که لحظه به لحظه یاد و صدا و تصویرش همراه و در کنار همه ما دوستدارانش است. ای کاش بود و میدید که چقدر هنوز دوستدارانش دلتنگ او هستند.

همواره میگفت مردم آماده اند و منتظر یک جرقه هستند. ای کاش بود و میدید که سه ماه بعد از رفتنش آن جرقه زده شد . ای کاش بود و میدید که تمام پیش بینی هایش یکی یکی دارند به حقیقت میپیوندند.

نمیدانم... شاید هم برایش بهتر بود که نباشد و نبیند که دوباره اینهمه خون بر زمین میریزد. کسی که از خواندن یک ایمیل در مورد فقر و گرسنگی یک خانواده ، اشکش سرازیر میشد مطمئنا تاب دیدن اینهمه جوان کشی را نداشت و باعث زجر بیشترش میشد.


پدر عزیزم یادت گرامی باد

دلم خیلی برایت تنگ است... در این بازار پر از فریب و دروغ چقدر به وجودت نیاز داریم. یادم هست اولین جمله ای که از تو در تلویزیون شنیده شد این بود :
"آمده ام راستش را بگویم"

دریغا که دروغگویان ماندند و تو رفتی ...

فرزندی که تا نفس میکشد عاشقت خواهد ماند

مانی بهروز

13 اپریل 2010در این روز هیچ چیز بهتر از شنیدن سخنان خود این بزرگمرد و پیامهایش برای نسل جوان نیست


رضا فاضلی از خودش و ماجرای زندگیش میگوید


رضا فاضلی از خاطرات درگیری اش در ایران بعد از جمهوری اسلامی میگوید


رضا فاضلی از خاطرات سینمایی اش میگوید


پیام رضا فاضلی به جوانان در مورد حکومت ایران بعد از رفتن جمهوری اسلامی


پیام رضا فاضلی به مردم در مورد امید بستن به کشورهای خارجی برای آزادی


پیش بینی رضا فاضلی در مورد فرزندانی که از نسل جوان فعلی بدنیا خواهند آمد


رضا فاضلی از امیدش به نسل جوان میگوید


پیام رضا فاضلی به کسانی که بتازگی بیدار شده اند


جواب رضا فاضلی به سوال جوانها در مورد پیدایش قرآن و نامگذاری سوره های قرآن


1 comment:

jadeahwagenman said...

Gambling in Minnesota - jtmhub.com
Minnesota's 경주 출장마사지 largest casino - 울산광역 출장샵 Visit JMT 이천 출장마사지 The TwinSpires, 나주 출장안마 is the newest gaming destination in the state 군산 출장마사지 of Minnesota, and this year is a