Thursday

بزرگمرد دکتر شجاع الدین شفا

کتاب های استاد شجاع الدین شفااستاد شجاع الدین شفا و دکتر مسعود انصاری دو شخصیت برجسته قرن اخیر ایران هستند که رضا فاضلی نازنین همیشه در برنامه هایش از آنها یاد میکرد و کتابهایشان را برای بیننده هایش معرفی میکرد و گاهی بخشی از متن آنها را در برنامه میخواند. او این دو را بسیار دوست داشت و واقعا هم این دو مرد درخشان ترین شخصیتهای فرهنگی ایرانی در قرن اخیر محسوب میشوند که در برابر جهل اسلام با شجاعت شروع به روشنگری و خردپراکنی نمودند.

همزمان با سالگرد از دست رفتن نازنینمان رضا فاضلی ، استاد شفای گرانقدر و گرانمایه هم از میان ما رفت . بسیاری از مغزباختگان اسلامی و خیانتکاران هم سعی کردند این مسئله را درست مانند مسئله آقای فاضلی بی سرو صدا بگذرانند و حتی بسیاری از عقده ایها بدلیل اینکه او در سلسله پهلوی دارای پستهای مهم بود از او یادی هم نکردند . اما این مرد انقدر بزرگ و والا و پرمایه بود که به این سادگی نمیتوان در برابرش عرض اندام کرد. کافیست در گوگل اسم او را تایپ کنید تا کوهی از خدمات و مقامات مهم را در کارنامه این مرد بزرگ ببینید و این را در فایل زیر هم میتوانید بشنوید.( با تشکر از کاوه آهنگر عزیزم )


چندین کتاب ارزشمند از این بزرگمرد به یادگار مانده است که من در این سالها آنها را در همینجا منتشر کرده بودم. به درخواست دوستان آنها را یکجا در اینجا قرار میدهم

.
تولـــدی دیگــر


پس از انتشار تولدی دیگر که به دلیل حقایق بی پرده آن بر ضد اسلام و جذابیت متن آن سروصدای بسیاری به راه انداخت عده ای اسلام زده سعی کردند آنرا به نقد بکشند تا شاید ایراداتی در آن بیابند تا اسلام را حفظ کنند!!! در جواب به این فریبکاران مسلمان ، شجاع الدین شفا کتاب دیگری بنام "پنج نقد برکتاب تولدی دیگر"نوشت و دهان یاوه گوی همه آنها را بست که آنرا میتوانید اینجا دانلود کنیدپس از هزارو چهارصد سال (جلد اول )
پس از هزار و چهارصدسال ( جلد دوم)

جنایات و مکافات بخش اول
جنایات و مکافات بخش دوم

و انسان خدا را آفریدچند کتاب ایشان که تصویرشان را در زیر میبینید هنوز در اینترنت منتشر نشده اند که من تمام تلاشم را خواهم کرد که آنها را در ماههای آینده همینجا منتشر کنم تا در ایران هم قابل دانلود باشد.


یادش همیشه گرامی بادنظرات شما