Thursday

پیامبر رذالت و فضاحت !!

حضرت محمد بدون سانسور!

..برای آشنايی اوليه با شخصيت واقعی حضرت محمد ابتدا تاريخ سانسور نشده اسلام را بشنويد و پس از آنكه ماجرای پيدايش اسلام و كسترش آنرا شنيديد برای تكميل اطلاعاتتان در اين بخش جزئيات رفتار بنيانگذار اسلام را نيز از روی مستندات تاريخی بشنويد تا بفهميم كه چرا پيروان او از ابوبكر و عمر گرفته تا آخرينشان كه خمينی متعفن دجال وپيروانش ميباشند همگی دروغگو وعقب مانده و بيرحم بوده اند.عکس منتسب به پیامبر اسلام
اين فايلها پاسخ بيشتر سوالات مسلمانان در مورد پيامبر اسلام را خواهدداد . ديگر تصميم با خودتان است كه پيرو آيين چنين شخصی باشيد يا نباشيد….
.معرفی يك خدای بيسواد،احمق،رذل،رياكاروضعيف از سوی محمد – رضا فاضلی
.
.

.


.آيا ميدانيد حضرت محمد در معراج چقدر با خدا جدل كرد و چانه زنی كرد؟- رضا فاضلی


.

..


تبديل برده داری و قتل به قانون آسمانی! توسط حضرت - رضافاضلی
.


ماجراهای روز مرگ حضرت محمد و خودكشی ِ خــر او !!! از شدت غم !! به روايت اصول كافی – رضا فاضلی(بسيار بسيار شنيدنی و خنده دار!)


و اما هيجان انگيز ترين قسمت ماجرا...!!در زير خواهيد شنيد كه چطور پيامبر اسلام حضرت محمد شخصيتهای برجسته ای را كه چون تفكر و تعقل ميكردند، نميتوانستند اسلام را گوسفندوار بپذيرند يكی پس از ديگری با سنگدلی عجيب و غريبی ميكشد! و درواقع تروريسم اسلامی را بنيان مينهد...


مورد اول "كــعب بن اشــرف" شاعر جوانی بود كه در هجو اسلام و محمد شعر ميگفت. ماجرای دلخراش كشته شدن او بدست محمد را در فايل زير خواهيدشنيد.همينطوردرادامه فايل، ماجرای كشتن "ابی سرح" را كه به قران شك آورده بود( مثل من!‌) خواهيد شنيد...شنيدنی و عبرت‌آموز


.

به همين شيوه حضرت محمد، پيامبر رحمت ، دستور كشتن ابوعفك (شاعر پير يهودی كه مثل كعب بن اشرف در انتقاد به محمد شعر ميگفت) ، خالدبن سفيان هذلی ( كه در نخله مردم را بر ضد محمد تحريك ميكرد ) ، سلام بن ابی الحقيق از مخالفان اسلام (مثل من!!) ، عصماء دختر مروان ( كه شاعری شجاع بود كه در انتقاد به قتل عام يهوديان و همينطور قتل ابوعفك شعر ميگفت) را به طرفداران چاقوكش خودداد . درست مثل خمينی متعفن و ساير آخوندها كه مشتی نوچه عقل باخته و احمق دورشان جمع شد و هرجنايتی را برعليه منتقدينشان توسط همين نوچه های اسلام زده بيشعورشان انجام دادند. شباهتهای تاريخی را دقت كنيد....
چندمورد از سَـرهايی كه پيامبر اسلام ذبح اسلامی يا بعبارتی" پــِـخ پــِـخ" فرمودند! – رضا فاضلی

آياتی كه در آن خداوند متعال و رسولش بريدن سر انسانها را در قرآن تشويق ميفرمايند – رضا فاضلی
اين فقط چند مورد از جنايات و افتضاحات فراوان حضرت بود !


خبرنداشتيد اينطورنيست مسلمين عزيز؟! همانطور كه خبرنداشته ايد كه حضرت درواقع با دزدی و راهزنی اسلام را شروع كرد و يا اينكه خبر نداشته ايد اين حضرت چگونه نشست و كشته شدن 700 نفر را بدست علی (ع) نگاه كرد و يا اينكه چگونه حضرت پس از كشتار يك طايفه با دختر يكی از كشته شدگان همانشب ســكـــس داشت!.نكته ای كه در تمام حركات اين مرد به چشم ميخورد ناجوانمردی و دروغ و خدعه است كه چاشنی همه تصميم گيريهايش بوده است...


برای شنيدن جنايات ديگر ايشان "
تاريخ سانسور نشده اسلام" را كليك كنيد تا بسياری از كشتارهای دسته جمعی به دستور ايشان را كه درتاريخ ثبت شده است ملاحظه كنيد.
اينها كه شنيديد كارنامه اعمال رئيس مافيا نيست!! اين همان پيامبر مملو از رحمت است كه آخوندهای روباه صفت يك عمر از خصائل نيكوی او برايمان ميگفتند و همچنان ميگويند و خواهند گفت...
قضاوت را به خود شما وا ميگذارم...--------------------------------------------------------


پیام حضرت امام خمینی از دوزخ

والصلوه والسلام علی محمد و آله الحشريونياايهاالمانی الرجيم!از اين محمدبن عبدالله نوشتی و کردی کبابمان به دو دليل:ما در تمام دوران امامتمان همان بتول سليطه را داشتيم و بس. اين مادر فولادزره مگر برای ما رمقی ميگذاشت؟ به اندازه ۱۰ تا عايشه بود لامصب! به اين قيافه مظلومش که هنوز ميگيرد نگاه نکنيد. پدرم را درآورد این پتیاره! مهمتر از همه اينکه اجازه تشکيل حرمسرارا هم به مانداد.ولی اين محمد بن عبدالله جوری خودش را دردنيا ارضا کرد که ديگر اينجا در دوزخ اصلا عين خيالش نيست که حوری و غلمانها آنور توی بهشتند! هروقت هم که رگ عربی اش عود ميکند ما را بجای حوريها مصرف ميکند !یک بار خدا شير گاز جهنم را بيشتر باز کرده بود و شعله های جهنم بيشتر شده بود و هوا خیلی داغ شده بود. بطوریکه اين مردک ياد صحرای عربستان افتاد و به من گفت :«روحی جان! حال و هوای صحرا به سرم زده و ياد سکس با شترها و گوسفندان افتادم. تو هم که خودت يه پا شتری ! بگذار اين بار با تو سکس شتری داشته باشم! »امت گوسفندم! نميدانيد از دست اين مردک حشری چه ميکشم. به اين وبلاگ مربوطه بگوييد به ليست زنان محمد من را هم بيفزايد که بيش از هرزن ديگری به او سرويس داده ام...والسلام عيكم و رحمه الله و بركاتف


روح الله الموسوی الخمينی


ناف ذوزخ ( شايدم كمی پايينتر!)