Sunday

بمناسبت فرا رسيدن سالروز مرگ خمينی دجال

فايلهای زير به آرشيو سايت در مورد كفتاركبير، خمينی دجال اضافه شد:
.


دراين فايل فتواهای خمينی اين هيولای روانی مسلمان را در كتابش تحريرالوسيله خواهيدشنيد ودرخواهيديافت كه اين جانور و همكيشانش چقدر پست و رذل و ديو صفت هستند و به چه چيزهايی فكرميكنند. ببينيد يك مسلمان با طرز تفكر اسلامی چقدر ميتواند به درجات اخلاقی پست و پايين و كثيفی برسد كه به ذهنش سكس با طفل شيرخوار و دختران زير 9 سال خطوركند!!! البته تعجبی ندارد وقتی پيامبرشان به دختربچه 9 ساله رحم نكرد ميخواهيد پيروانش به دختربچه های زير 9 سال رحم كنند؟!


خمينی اين بيمار روانی عقب مانده درسراسر عمر هربار كه دهان متعفن خودرا باز كرده و مقاديری از پـِهـِـن های موجوددر مغز گنديده اش را بيرون ريخته است بيشتر از قبل ، ابله بودن خويش را به نمايش گذاشته است .
ببينيد اين موجود خرفت چه خزعبلاتی درمورد دانشگاه و فلسفه و تاريخ و رياضيات گفته است . حالا به نسلی كه اين الهه حماقت را رهبر خود خواند چه صفتی بايد داد؟ اين را به عهده شما ميگذارم...

ببينيد اين مرد روحانی ! چطور ذهن كثيفش را به معرض ديد عموم ميگذارد و اطلاعات شايانی درمورد تخليه روده در اختيار امت شهيدپرور قرار ميدهد.

.

.
جوانهای گل ! به محاسبات اين فايل خوب دقت كنيد.ببينيد پشت پرده در دنيای سياست چه خبر است كه ما متوجه نيستيم! ... محاسبات رياضی بيان شده در اينجا بسيار بسيار شنيدنی است و پرده از راز فرستاده شدن خمينی دجال به ايران برميدارد...
.

جنايات خمينی از ديدگاه شايگان عزيزم در يكی‌از نوشته های وبلاگش توسط آقای فاضلی بيان شده است
.
.
.
.
.
آخرين پيام حضرت امام خمينی از جهنم :

نعوظ بالله من الشيطان الرجيم
(خودمان ميدانيم" اعوذ " درسته ولی من "نعوظ" را همیشه بيشتردوست داشتم! !)

اينجا رسم است که سالروز ورود هرکس به جهنم را مثل روز تولددردنيا جشن ميگيرند منتها اسمش تولد نيست بلکه اسمش تلوط است!! يعنی همه ميتوانند با آن شخص لواط کنند.اما در مورد من کمی موضوع فرق ميکرد.

اين خدای عوضی چون ميدانست من توی توضيح المسائلم خيلی از وطی با حيوانات صحبت کرده ام و خيلی با حيوانات مختلف وطی کرده ام اين بود که دستورداد هرچی حيوان را توی دنيا مورد وطی قرارداده بودم آوردند و دستورفرمود که اينبار آنها مرا مورد وطی قرار دهند...

البته از شما چه پنهان از بس توی‌اين بيست سالی كه به جهنم آمده ام محمدرسول الله وعلی مرا مورد لواط قرار داده اند ديگر اگر يک روز کسی با من لواط نکند حالم خراب ميشـــــَــد! به همين دليل زياد بدم نيومد. فقط نوبت خــــــــرها که شد يه کمی برام سخت بود ولی بحمدلله از اين آزمايش الهی سرفراز بيرون آمديم و آبروی اسلام حفظ شد!

فکرنکنيد من کم الکی ام! من توی ۸۵ سالگی چنان لنگ و پاچه ای داشتم که امت دهنشان آب افتاده بود حتی وقتی مرده بودم ميخواستند به من تجاوز کنند. اين مانی ملعون هم عکسش را توی وبلاگ کثيفش انداخته كه ما را اين امت احمقمان لخت و عورمان كردند اون دم آخری و هيكل بلورينمان را ديد زدند و همان يه ذره آبرو هم كه داشتيم بربادشد. . ولی خداييش عجب پاهای سکسی ای داشتيم الان که عکسش را نگاه ميکنم بيشتر به اين حقيقت پی ميبرم.
فتبارک الله احسن الخالقين اللنگ والپاچه
روح الله الموسوی الخمینی

پ.ن: ولي خودمانيم ها امت! لواط وسط آتيشها چه كيفي ميدَ ه !!! اونم طرفت يه عرب حشري باشه مثل حضرت قربانش برم!

No comments: