Thursday

حماقتی دیگر در قرآنسوالی جالب و شنیدنی برای مسلمانان

.


مسعود عزیزم سوالی در بخش کامنتها مطرح کرده که خیلی جالب است و من آنرا بطور کامل در اینجا میاورم تا شاید همه مسلمین دست به دست هم دهند و جوابی برای آن بیابند


.

مسعود: مسلمانان عزیز سه آیه 11 و 12 و 176 سوره نسا در مورد تقسیم ارث میباشد. حالا من با استفاده از این سه آیه دو تا مسئله مطرح میکنم
.


اگر مردی بمیرد و سه دختر و یک همسر و پدر و مادر از او باقی بماند ارث چگونه تقسیم میشود؟


بر طبق این سه آیه دو سوم ارث به دخترها میرسد. پدر و مادر هر کدام یک ششم از ارث سهم میبرندو سهم همسر یک هشتم میباشد

۲۷/۲۴ = ۲/۳ + ۱/۶ + ۱/۶ + ۱/۸
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.

اگر مردی بمیرد و مادر و یک همسر و دو خواهر از او باقی بماند ارث چگونه تقسیم میشود؟
.
بر طبق این سه آیه یک سوم از ارث به مادر میرسد. یک چهارم به همسر میرسد و دو سوم به دو خواهر میرسد

15/12 = 1/3 + 1/4 + 2/3

جمع این سه کسر باهم میشه پانزده دوازدهم


.


این الله که انقدر از علم و دانشش میگویید یک مخرج مشترک بلد نبوده بگیرد!!! اونوقت شما پدیده های علمی رو بهش نسبت میدهید.


آیا فکر نمیکنید یک عرب اسکیزو بنام محمد بجای الله این چرندیات را به شما غالب کرده باشد؟ یا شاید هم احتمالا این روش جمع کسرها در آینده کشف(!) خواهد شد


!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟!!!!!!


.


No comments: