Sunday

فیلم مراسم یادبود رضا فاضلی

دوستان گرامی

سرانجام فیلم مربوط به مراسم یادبود رضا فاضلی نازنین منتشر شد

دوستان داخل ایران برای عبور از فیلتر و دیدن این مراسم میتوانند به آدرس
بروند و فیلم را با کیفیت های مختلف دانلود کنند

No comments: