Wednesday

ر و ح

ر و حبا توجه به درگذشت پدرعزیزمان رضا فاضلی بهتر است ابتدا سخن او در مورد "مرگ" را در اینجا بشنویم و ببینید چقدر زیبا موضوع را شرح داده استیادت گرامی ای بزرگمرد...

در این پست برای آندسته از افرادی که درمورد "روح" رضا فاضلی اظهارنظر میکنند کلیه مطالبی را که این دلبند نازنین ما درمورد روح بیان کرده بود برایتان آماده کرده ام.
وقتی بمیریم چه اتفاقی میفتد؟ - رضافاضلیدر واقع منشا اصلی اعتقاد به روح این است که انسان دوست نداشته بمیرد! برای همین قرنهاست که خود را گول میزند و به خود میقبولاند که با مرگش ماجرا به پایان نمیرسد و یک روح هم در کار است که راه را ادامه میدهد!!!

تاریخچه اعتقاد به روح در کره زمین -رضا فاضلی


در این میان شیادان از راه رسیدند و هریک به شکلی از این حماقت مردم بهره گرفتند و جیب خودشان را پرکردند.


چرا مسئله ماورالطبیعه و روح از طرف مذهبیون حمایت میشود؟ - رضا فاضلی

گروه اول از این شیادان عقیده دارند که این "روح" ها در اصل از ذات خدا جداشده اند و درنهایت پس از یک سیرتکاملی دوباره به ذات خدا برمیگردند و به او ملحق میشوند!!!
خب مگر خدا مرض داشته که یک تکه از خودش را جدا کند و دوباره پس از گذراندن یک پروسه مجددا به خودش وصل کند؟!!

اصلا چرا این تیکه ها!! وقتی از خدا جدا میشوند اینقدر پر عیب و ایراد میشوند و نیاز به تکامل پیدامیکنند؟!! آیاغیر از این است که وجود خدا خودش پرازاشکال و ایراد است که تکه های جداشده اش اینجور مزخرف از آب درمیایند؟؟


آیا روح جوهر وجود خدا ست ؟ !!! - رضا فاضلی


گروه دوم شیادان میگویند این روحها آفریده های خدا هستند و باید مراحل تکامل را طی کنند تا به او بپیوندند!! باز در اینجا باید پرسید این خدای مفلوک آیا عرضه نداشته چیز کاملی بیافریند و باید حتما این روحها انقدر مصیبت و بدبختی تحمل کنند تا کامل شوند؟ پس بااین حساب خدا اگر میدانست چنین چیز ناقصی قرار است بیافریند بسیار غلط فرمود که اصلا آن را آفرید... شاید هم انقدر خودخواه بوده که باخودش گفته من خلق میکنم و به هرحال سرم با دیدن زجر کشیدنش گرم میشود!!! هرجور این ماجرای روح را بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که خدا سادیسم داشته است...
آیا با ازبین رفتن مغز ، روحی باقی خواهد ماند؟! – رضا فاضلی


کتاب "انسان روح است نه جسد" که یکی از بزرگترین کتابها در ارتباط با روح است ادعا میکند که پس از مرگ، روح انسان حتی در جهان دوم و سوم (از هفت جهان روحی) همچنان حواس پنجگانه را دارد!!! پس از شنیدن این فایل خودتان میتوانید درمورد محتویات عاقلانه!!! این کتاب تصمیم بگیرید...
کارخانه روح سازی !! – رضا فاضلی


واقعا کارخانه ای که اینهمه روح را تولید کرده کجاست؟!! البته نظر گروه سوم شیادان این است که این روحها درواقع تعداد ثابتی دارند و با تناسخ دائما از این جسم به آن جسم میروند تا نهایتا به خلوص برسند!!!
این دیگر از همه نظریات قبلی احمقانه تر است.
معتقدین به تناسخ میگویند این عدل خداست که هرروح در زندگی بعدی اش گناهان قبلیش را پس میدهد. یعنی مثلا خمینی در زندگی بعدیش تبدیل به یک بچه معلول میشود تا عذاب بکشد!! حالا باید از این ابلهان پرسید که آخر آن بچه بدبخت مگر یادش هست که قبلا اسمش خمینی دجال بوده؟!! این چه عدالتی است که خدای شما دارد؟ اگر خدای دیوانه شما راست میگفت باید آن بچه معلول زندگی قبلیش در جسم کثیف خمینی را میتوانست بیاد بیاورد تا واقعا عدالت اجرا شده باشد. در این مورد هم باز به بیشعوری و نادانی خدا میرسیم...


ارتباط رویاهای صادقه و روح – رضا فاضلی


تمامی این سه گروه شیادانی که در بالا نام بردم از مسئله "خواب" برای اثبات روح استفاده میکنند که در این فایل رضا فاضلی با بیان تجربیات شخصی خودش در مورد روح و با طرح چند سوال ابتدایی به شما میفهماند که خواب و روح چقدر بی ارتباط هستند.
در پایان، شمارا به شنیدن
یک فایل از رضا فاضلی خوبمان دعوت میکنم که درآن ضمن ابراز بیزاری همیشگیش از آلودگیهای مردم به خدا و دین ، نظر شخصی خود درمورد روح و جن را بیان میکند و همینطور عنوان میکند که چگونه او برای اولین بار دررسانه ها دیوار زشت و سیاه مقدسات را شکست . باشد که ما ادامه دهندگان خوبی برای او باشیم.

یادش گرامیمن به تکرار شب عادت کردم
خو گرفتم به گناه
زندگی مشتي اراجيف نبود ...
زندگی واژه‌ی پوچيست اگر
به خرافات بپيوندد ذهن
و منِ خرد شده
دل به زاری بسپارد هر شب
آسمان ... آسمان است فقط
و در آن هيچ کسی پنهان نيست
و نهان نيست در آن ناکس نيز
روح هم واژ‌‌ه ی بی‌‌ معناييست
همچنانکه بدنت ميرود آرام به خاک
روح هم در بدنِ سردٍ تو ، يخ خواهد زد

شعر از آرتین ... با تشکر از مهرداد نازنینم


پست آینده ،مجموعه سخنان رضا فاضلی درمورد جهان پس از مرگ خواهدبود.نوشتارهای خواندنی در مورد روح:

( نوشته ای کامل و عالی از آرش بیخدا ی گرامی - مدیر سایت زندیق)


روح و تناقضاتش بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
چرا "به کمال رسیدن روح" یک حرف بیهوده است؟
(نوشته هایی از کورش بیخدای عزیزم )
No comments: