Saturday

سید شناسی !

کسانیکه باافتخارازاین کلمه یاد میکنندبهتراست فایل صوتی زیررابشنوند...

"سید" بودن ! افتخار یا افتضاح؟؟ - بهرام مشیری.اینهم تصویری از یکی از همین سیدها بنام سید خندان و فریبکار بزرگ که این حــرکت هنرمندانه! را درپایان ریاست جمهوری هشت ساله اش برای طرفدارانش اجرا فرمود!... نوش جان همه اصلاح طلبها!

No comments: