Tuesdayبدتر یا بدترین ؟محمود احمدی نژاد با وجود بیسوادی سیاسی اش در انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب منفورش علی اکبر هاشمی رفسنجانی پیروز شد. رفسنجانی تبلیغات وسیع و پرخرجی کرده بود و بقول دکتر ناصر انقطاع همان دختران و پسرانی که سالها از سوی همین رفسنجانی و دارودسته اش مورد زور و ارعاب قرارگرفته بودند بابت پولی که رفسنجانی دزد از اموالی که از همانها دزدیده بود بابت این تبلیغات به آنها میداد به نفع رفسنجانی تبلیغ میکردند و بارها جلوی خود من دخترهای جوان درحالیکه لبخند مبزدند روبانها و کاغذهایی که کلمه HASHEMIروی آنها نوشته شده بود را از توی ماشینشان به من نشان میدادند ! ( از ماست که بر ماست ) درهرحال رفسنجانی که قبلا حتی در انتخابات مجلس ششم هم با فضاحت تمام نتوانسته بود رای بیاورد این بار از احمدی نژاد مفلوک هم شکست خورد و یکی از دلایلش این بود که مردم از دزدیهای رفسنجانی به ستوه آمده بودند و احمدی نژاد وعده مبارزه با فساد و دزدی اموال مردم را داده بود و سرانجام چهره زشت احمدی نژاد را به چهره کریـــه رفسنجانـــی ترجیح دادند.

احمدی نژاد یک سمبل واقعی از جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و برعکس آن فریب الله خاتمی که با رذالت تمام سعی در تلطیف اسلام و جمهوری اسلامی داشت احمدی نژاد چهره واقعی جمهوری اسلامی را بار دیگر نشان داد. او به خاطر تندرویهایش و مخصوصا به خاطر ظاهر ژولیده اش سوژه بسیاری از افراد در اپوزیسیون خارج از کشور شده و لینک زیر تکه نمایشی جالبی است
:

AhmadiNejad (Tanz) - Google Video

No comments: