Tuesday

هاشمی رفسنجانی

سی امین میلیاردر دنیا و اولین کوسه میلیاردر

نیاز به گفتن نیست که یکی از کریه ترین و منفور ترین چهره های جمهوری اسلامی علی اکبر هاشمی رفسنجانی است. دزدی که با وقاحت هرچه تمامتر درروز روشن پول مملکت را به هرطریق ممکن به اسم تمام اعضای خانواده اش و اسامی جعلی دیگر ( برای رد گم کردن ) در قسمتهای مختلف جهان سرمایه گذاری کرد و تنها بدلیل حسابهای بیشماری که دربانکهای مختلف جهان داشت سی امین ثروتمنددنیاشناخته شد. لیست کاملی از مایملک او را به زودی درهمین سایت خواهم آورد. جالب اینجاست که مردم ایران همه میدانند که وی چه چپاولهایی کرده و توی همین ایران هم روی هرچه دست میگذاری قسمتی از آن به اسم رفسنجانی یا خانواده اش است.ولی صداازکسی در نمیاید و تاوقتی که ایرانیها توسری خور باشند امثال رفسنجانی تاقطره آخر خونشان را خواهندمکید. به قول آقای رضا فاضلی اینها در بچگی شان توی فیضیه کارهایی باهاشان انجام شده که خجالت وشرم به کلی از وجودشان رخت بربسته و وقیح شده اند. نمونه اش هم اینکه این کوسه با وجودتمام مدارکی که از دزدیهای خودش و خاندانش رو شده ادعا کرده که بجز یک خانه محقــر!!!! (طفلک بیچاره )چیز دیگری ندارد

!اینهم یک فایل صوتی از سردار دزد سازندگی

No comments: